Włochowskie psie sprawy

Od tygodnia trwają wiosenne porządki na terenach zielonych we Włochach. Sprzątanie zakończono w Parku Kombatantów, nad stawami Koziorożca, na skwerze przy Dymnej. Wydział Ochrony Środowiska przed rozpoczęciem porządków obiecał nam, że firma sprzątająca uprzątnie także psie kupy. Tu należy podkreślić, że Warszawa nie pobiera żadnych opłat od właścicieli psów i nie ma środków na sprzątanie po psach. Zgodnie z warszawskim Regulaminem utrzymania czystości i kodeksem wykroczeń, obowiązek ten ciąży na właścicielu, który za niewypełnienie tego obowiązku może zapłacić mandat do 500 PLN.

Chcielibyśmy więc zainicjować wspólny wysiłek mieszkańców do zmobilizowania niektórych włochowskich właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. Zapraszamy do projektu właścicieli psów, którym zależy na dobrym wizerunku  (inicjatorami akcji są właściciele psów) i mieszkańców, którzy dostrzegają problem brudnych trawników i ulic.
 
Wstępny, ustalony przez Stowarzyszenie z Wydz. Ochrony Środowiska  plan obejmuje:
1. Zaproponowanie teraz Urzędowi  projektu treści ulotek i plakatów, które potem
mieszkańcy rozdystrybuują wśród właścicieli psów
2. Zaproponowanie treści społecznego komunikatu/hasła na tablice do parków i na ulicach

Skala działań i efekty zależeć będą od ilości osób które zechcą włączyć się do tej akcji, więc prosimy potwierdźcie na wlochy@wlochy.org.pl swoje zaangażowanie i jego możliwy zakres. Przysyłajcie pomysły haseł i deklaracje pomocy oraz komentarze do samego projektu.
Zachęcamy także do sprawdzenia i skomentowania jakości sprzątnięcia parków i zieleńców
(mile widziane zdjęcia ze sprzątania). Od poniedziałku sprzątane będą kolejno:
Stawy Cietrzewia, skwer przy ul. Naukowej oraz  teren zielony przy Cegielnianej.

Przewiń do góry