Włochowskie Skwery Miejskie: czekamy na decyzję władz dzielnicy

Pod koniec grudnia 2015 roku skierowaliśmy do Urzędu Dzielnicy wniosek ws. podjęcia działań na rzecz utworzenia skwerów miejskich m.in. na ul. Chrościckiego, ul. Potrzebnej i ul. Obywatelskiej. Wydział Ochrony Środowiska jest na etapie analizy naszych postulatów. 

„Włochowskie Skwery Miejskie” to projekt naszego Stowarzyszenia, w ramach którego chcemy, żeby na niezagospodarowanych działkach na terenie naszej dzielnicy powstawały estetyczne przestrzenie służące mieszkańcom.

Badanie oczekiwań mieszkańców 
W II i III kwartale 2015 roku przeprowadziliśmy specjalne ankiety mające na celu zbadanie oczekiwań mieszkańców wobec projektu „Włochowskich Skwerów Miejskich”. Wśród potencjalnych lokalizacji dla tworzenia Włochowskich Skwerów Miejskich mieszkańcy wskazali m.in. Ogrody Kosmosu, teren u zbiegu ul. Chrościckiego i ul. Obywatelskiej, teren ul. Dźwigowej (między ul. Redaktorską a Parowcową), ul. Potrzebną róg Plastycznej, ul. Techników przy ul. Owalnej. Wśród spontanicznych wskazań mieszkańców (lokalizacje nie umieszczone wcześniej na liście ankietowej) znalazły sie także wnioski o zagospodarowanie placu na rogu ul. Chrościckiego i ul. Rybnickiej (teren przed budynkiem TBS), a także okolice Solipskiej, Fasolowej, Zapustnej.

Dlatego pod koniec 2015 roku nasze Stowarzyszenie zwróciło się do Urzędzu Dzielnicy, a także Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Oczyszczania Miasta z prośbą o analizę tych lokalizacji i tam gdzie to możliwe podjęcie działań na rzecz ich przekształcenia w skwery.

Odpowiedź Urzędu Dzielnicy 
W odpowiedzi otrzymanej na początku lutego od wiceburmistrza Jerzego Kowaliszyna możemy przeczytać, że Wydział Ochrony Środowiska jest obecnie na etapie gromadzenia dokumentacji niezbędnej do przekazania sprawy „Włochowskich Skwerów Miejskich” pod obrady Zarządu Dzielnicy celem rozpatrzenie wniosków. O decyzji władz dzielnicy mamy zostać poinformowani w odrębnym piśmie.

Więcej o inicjatywie Włochowskich Skwerów Miejskich

Przewiń do góry