Włochowskie Skwery Miejskie na Dźwigowej, ks. Chrościckiego i Plastycznej!

Po blisko roku oczekiwania otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek dot. utworzenia na terenie Włoch nowych zielonych skwerów miejskich. Z wnioskowanych przez nas lokalizacji władze dzielnicy wytypowały do realizacji skwery na ul. Dźwigowej, u zbiegu ul. Plastycznej i Potrzebnej, a także na rogu ks. J.Chrościckiego i Rybnickiej.

„Włochowskie Skwery Miejskie” to projekt Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy zainaugurowany w 2013 roku, w ramach którego zabiegamy o to, żeby na niezagospodarowanych lub zaniedbanych działkach na terenie naszej dzielnicy powstawały estetyczne przestrzenie służące mieszkańcom. Nie zawsze musi się to wiązać z dużymi inwestycjami – w niektórych przypadkach jest to kwestia uporządkowania istniejącej zieleni i ścieżek czy dosadzenia drzew, krzewów i kwiatów.

Mieszkańcy o skwerach w ankietach
W II i III kwartale 2015 roku nasze Stowarzyszenie przeprowadziło specjalne ankiety mające na celu zbadanie oczekiwań mieszkańców wobec projektu „Włochowskich Skwerów Miejskich”. W badaniu wzięło udział łącznie 365 mieszkańców. Z racji przyjętej metody badania, nie miało ono charakteru w pełni reprezentatywnego, wskazało nam jednak wyraźnie kierunki działań. 97% osób, które wypełniło ankietę uznało, że we Włochach istnieje potrzeba tworzenia kolejnych skwerów miejskich. Mieszkańcy jako główne funkcje skwerów wskazywali: miejsce relaksu (np. z ławkami, leżakami, annami, oczkiem wodnym); mini-ogrody miejskie z dominacją kwiatów i krzewów czy miejsce organizacji spotkań mieszkańców i kameralnych imprez plenerowych.
Wśród potencjalnych lokalizacji dla tworzenia Włochowskich Skwerów Miejskich mieszkańcy wskazywali w ankietach m.in. Ogrody Kosmosu, teren u zbiegu ul. Chrościckiego i ul. Obywatelskiej, teren ul. Dźwigowej (między ul. Redaktorską a Parowcową), ul. Potrzebną róg Plastycznej, ul. Techników przy ul. Owalnej. Wśród spontanicznych wskazań mieszkańców (lokalizacje nie umieszczone wcześniej na liście ankietowej) znalazły sie także wnioski o zagospodarowanie placu na rogu ul. Chrościckiego i ul. Rybnickiej (teren przed budynkiem TBS), a także okolice Solipskiej, Fasolowej, Zapustnej.

Dlatego pod koniec 2015 roku nasze Stowarzyszenie zwróciło się do Urzędu Dzielnicy, a także Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Oczyszczania Miasta z prośbą o analizę tych lokalizacji i tam gdzie to możliwe podjęcie działań na rzecz ich przekształcenia w skwery.

Na odpowiedź władz dzielnicy przyszło nam czekać blisko rok. W piśmie otrzymanym 7 listopada tego roku Urząd Dzielnicy poinformował nas, że wytypował do realizacji trzy skwery:
– teren na rogu ul. Rybnickiej i ks. J. Chrościckiego
– teren na rogu Plastycznej i ul.Potrzebnej
– teren wzdłuż ul Dźwigowej między ul. Redaktorską i Parowcową
Już wkrótce mają powstać projekty zagospodarowania tych terenów.  Czekamy w tej chwili na więcej szczegółowych informacji.

Jak to się zaczęło?
Idea Włochowskich Skwerów Miejskich powstała w 2013 roku. Pierwsze działania w ramach projektu dotyczyły przekształcenia w skwery niezagospodarowanej działki na ul. Naukowej, a także terenu naprzeciwko Lidla czyli tzw. Ogrodów Kosmosu.

Pierwsze  spotkanie z władzami dzielnicy dotyczące projektu odbyliśmy w kwietniu 2013 roku: http://www.wlochy.org.pl/Dzialalnosc_Stowarzyszenia/lad_przestrzenny/Nasza_akcja_Wlochowskie_skwery_miejskie_nabiera_rozpedu.html. Na spotkaniu z burmistrzem Michałem Wąsowiczem i wiceburmistrzem Andrzejem Krupińskim opisaliśmy główne założenia naszej inicjatywy. Omówiliśmy też pierwsze działania ze strony Urzędu Dzielnicy i Stowarzyszenia. Przede wszystkim Urząd zobowiązał się wówczas podjąć działania celem zapewnienia dla działki tzw. Ogrodów Kosmosu przeznaczenia na funkcje celu publicznego – przypomnijmy, że pierwotnie miasto planowało przeznaczyć ten teren pod zabudowę, co groziło przejęciem jej przez deweloperów.

Projekt oficjalnie zainaugurowaliśmy z udziałem mieszkańców w czerwcu 2013: http://www.wlochy.org.pl/Dzialalnosc_Stowarzyszenia/lad_przestrzenny/Projekt_Wlochowskie_skwery_miejskie_zainaugurowany_.html. Rozpoczęlismy wówczas rozmowy z mieszkańcami o możliwościach i kierunkach zagospodarowania terenu Ogrodów Kosmosu, a także pustej działki na ul. Naukowej. Efektem tych działań stało się m.in.zainstalowanie siłowni plenerowej na ul. Naukowej w 2014 roku. Cieszymy się, że na tej samej działce już w przyszłym roku pojawi się także naturalny plac zabaw – to projekt zgłoszony i wybrany w ramach realizacji budżetu obywatelskiego w naszej dzielnicy. Mamy także nadzieję, że już wkrótce Ogrody Kosmosu zostaną przekształcone w piękną zieloną przestrzeń służącą mieszkańcom.

Przewiń do góry