Wycinka drzew na ul. Potrzebnej. Spotkanie z Zarządem Zieleni

W piątek 26 października uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Zieleni z mieszkańcami Włoch ws. wycinki drzew na ul. Potrzebnej.

Wycinka drzew na ul. Potrzebnej rozpoczęła się w poniedziałek 22 października. Z informacji przedstawionych przez Zarząd Zieleni wynika, że przegląd drzew na ul. Potrzebnej wykazał, że „widoczne są ślady po ułamanych/odciętych konarach z rozkładem z wypróchnieniem, podłużne pęknięcia na pniu, odspojenia kory, owocniki agresywnych grzybów (np. żołciaka siarkowego, lakownicy), ślady żerowania owadów, ubytki wgłębne z wypróchnieniem, ubytki kominowe z rozkładem. Drzewa mają także posusz, asymetryczne korony oraz rozwidlenia V-kształtne, grożące rozdarciem”. Jak podkreślili inspektorzy Zarządu Zieleni, „grzyby rozkładające drewno mogą przez wiele lat rozwijać się wewnątrz drzew w sposób niewidoczny dla człowieka, także bez wytwarzania owocników, jednak w przypadku pojawienia się widocznych gołym okiem ubytków czy właśnie owocników, jest to sygnał o zaawansowanym stadium rozkładu. Drzewa z gatunku jesion przewodzą wodę wyłącznie w tegorocznym wczesnym drewnie i dlatego, pomimo zachodzącego już wewnątrz rozkładu, mogą mieć ulistnienie”.

Do wycinki zostało wskazanych łącznie 16-17 chorujących drzew, które według Zarządu Zieleni zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

Wycinka starego drzewa na ul. Potrzebnej i Wałowickiej

Spotkanie z mieszkańcami na ul. Potrzebnej

Ponieważ wycinka starych drzew wywołała wiele emocji i rozgoryczenia wśród mieszkańców, Przemek Gan z naszego Stowarzyszenia zwrócił się do Zarządu Zieleni (ZZ) o organizację spotkania, podczas którego mieszkańcy mogli na żywo obejrzeć chore drzewa, a także przekazać swoje wątpliwości i porozmawiać o sposobie komunikowania faktu wycinki przez Zarząd. Spotkanie odbyło się 26 października na ul. Potrzebnej. Wzięli w nim udział przedstawiciele ZZ, a także urzędnicy dzielnicowego Wydziału Ochrony Środowiska oraz kilkunastu mieszkańców.

Poniżej podsumowanie najważniejszych wątków poruszonych podczas spotkania:

  1. oprócz dziesięciu drzew już wyciętych na odcinku Globusowa-Wałowicka, wyciętych będzie jeszcze sześć drzew na odcinku od Wałowickiej do torów kolejowych i prawdopodobnie stara topola tuż za torami.
  2. na ul. Potrzebnej jeszcze w tym roku mają zostać wykonane nasadzenia zastępcze – na razie przewidziano 10 jesionów na odcinku Globusowa-Wałowicka o obwodzie 16 cm, jednak podczas spotkania wraz z mieszkańcami postulowaliśmy nasadzenie starszych drzew o obwodzie co najmniej 24 cm. Zarząd Zieleni ma sprawdzić czy będzie taka możliwość. Nasze Stowarzyszenie wysłało po spotkaniu również oficjalny wniosek w tej sprawie do dyrektora Zarządu Zieleni powołując się na historyczny i reprezentacyjny charakter alei drzew na ul. Potrzebnej.
  3. Zarząd Zieleni założył na facebooku grupę poświęconą ich aktywności we Włochach – zachęcamy wszystkich zainteresowanych do dołączania. To tam będą nas informować m.in. o planowanych nasadzeniach/wycinkach/wizjach lokalnych etc. Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/2082835205311880/
  4. kolejną ulicą, która pójdzie pod lupę ZZ jest ulica Popularna, możemy więc niestety spodziewać się i tam wycinek. Nie wiemy jeszcze ile drzew będzie wytypowanych jako stwarzających zagrożenie. O szczegółach dot. wyników wizji lokalnej ZZ będzie nas informował właśnie na grupie o której mowa powyżej.
  5. jeszcze w tym roku mają zostać wykonane nasadzenia nowych drzew – m.in. na ul. Świerszcza i ok. 20 drzew na ul. ks. Chrościckiego
  6. podczas rozmów z ZZ na ul. Potrzebnej postulowaliśmy też prowadzenie bardziej długofalowej polityki, tak by już dziś nasadzać dodatkowe drzewa na ulicach, na których wiadomo, że za kilka lat być może konieczne będą wycinki chorujących drzew, tak byśmy nie zostawali potem z „ogołoconymi” alejami. Rozmawialiśmy także o wzmocnieniu profilaktyki, tak by bardziej dbać o drzewa, które na dziś są jeszcze zdrowe (np. kwestii solenia jezdni zimą etc.).

Wycięte drzewo na ul. Potrzebnej - widok na dziurawy pień

Przewiń do góry