Wyniki ankiety nt.przestrzeni okolic dworca PKP

Aktualnie kończą się prace nad przygotowaniem planu miejscowego dla okolic dworca PKP we Włochach. Jest to czas podejmowania decyzji na temat charakteru tego terenu, na co  mieszkańcy Włoch mogą i powinni  mieć wpływ.

Od nas też zależy, jak miejsce to będzie wyglądało. Aby przestrzeń publiczna pełniła swoją funkcję w najlepszy sposób, musi być dostosowana do potrzeb ludzi, którzy codziennie z niej korzystają.

Władze i decydenci powinni poznać oczekiwania społeczności lokalnej i wspólnie z nią zaplanować zmiany. Dlatego też w czerwcu br Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy przeprowadziło wśród mieszkańców ankietę dotyczącą ich postrzegania przestrzeni wokół dworca PKP we Włochach i ich wobec niej oczekiwań.

Wyniki przeprowadzonej ankiety zostały zaprezentowane władzom Dzielnicy Włochy i projektantom planu podczas spotkania w Urzędzie Dzielnicy w dniu 29 czerwca 2011 r.

Udało nam się pozyskać odpowiedzi 121 respondentów reprezentujących różne środowiska i grupy interesu.  Mieszkańcy Starych i Nowych Włoch, którzy zechcieli poświęcić nam swój czas i odpowiedzieć na liczne pytania to w około 60% uczestnicy (pod)miejskiej gry włochowskiej – „starzy” i „nowi” mieszkańcy naszej dzielnicy, uczniowie, studenci, rodzice z dziećmi, emeryci – słowem pasjonaci Włoch, natomiast w ok. 40% członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej „Dom”.

Na podstawie wyników ankiety możemy powiedzieć, że:
Większość respondentów traktuje  przestrzeń wokół dworca, jako obszar należący do wszystkich (87,6%) i uważa, że okolica ta powinna mieć charakter reprezentacyjny (66,12%), o przewadze ruchu pieszego  (76,86%) i łatwej dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej  (73,55%).
Zdecydowana większość respondentów twierdzi, że okolica ta wymaga zmian (90,9%), jest  nieprzyjazna (85,13%), brudna (85,13%), niesprzyjająca spotkaniom towarzyskim (71,03%), chaotyczna (70,25%), trudno dostępna  osobom niepełnosprawnym i rodzicom z wózkami dziecięcymi (70,25%), brzydka (69,42%), niefunkcjonalna (57,03%), niebezpieczna (62,81%).
Połowa respondentów narzeka na skomunikowanie tego miejsca (51,24%).

W oczach większości respondentów stacja kolejowa w sztuczny sposób dzieli Włochy (68,59%).
Z odpowiedzi udzielonych w ankiecie wynika, że mieszkańcy chcieliby widzieć w tej okolicy:
Rośliny pochłaniające spaliny (71,9%), stojaki na rowery (66,94%), toalety publiczne (57,85%), tablice informacyjne (56,2%), stylowe meble uliczne (55,37%), kawiarnię (48,76%), galerię historii Włoch (47,1%), słupy ogłoszeniowe (47,1%), pompę z wodą pitną (38,02%), parking (37,19%), punkty gastronomiczne (33,88%).

Dodatkowo zapytaliśmy, czy mieszkańcom podoba się, proponowana przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy nazwa dla tego miejsca – Plac Koelichenów. Otrzymaliśmy 49,59% odpowiedzi twierdzących.

Ponieważ od lat niezależne od siebie grupy włochowian podejmują starania o przywrócenie Włochom miana Miasta Ogrodu, chcieliśmy dowiedzieć się, jaki stosunek mają do tego pomysłu nasi respondenci. Na „tak” było 57,85% odpowiedzi, na „nie” 23,97%.

Opracowanie ankiety (link do pdf)
Pełna treść ankiety (link do pdf)

Przewiń do góry