Wzory pism dla dołączenia do postępowania ws. budowy bloków na KS Przyszłość

Dla osób, które chcą się zgłosić jako strona w toczącym się postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy bloków na terenie KS Przyszłość mamy dwa wzory pism do wykorzystania.

1. wniosek dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w odległości mniejszej niż 100 m od granic terenu planowanej inwestycji

2. wniosek dla właścicieli nieruchomości, które są zlokalizowane dalej niż 100 m, ale które znajdują się na obszarze, na którym w wyniku budowy inwestycji zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska

Dziękujemy Przemkowi Ganowi za ich przygotowanie!

Dlaczego to ważne? Osoby, które zostaną uznane za strony będą miały dostęp do bieżących informacji dot. postępowania, będą mogły wpływać na ewentualne zapisy decyzji środowiskowej, odwoływać się od niej etc.

Więcej informacji o inicjatywie budowy bloków na terenie KS Przyszłość.

Przewiń do góry