Zabytkowy rozkład jazdy przy stacji: ruszył przetarg na budowę gabloty

Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowym rozkładzie jazdy oraz robót budowlanych związanych z wykonaniem gabloty eksponującej rozkład na placu przy stacji Warszawa Włochy.

Zabytkowy rozkład jazdy został odkryty przy okazji prac remontowych rozpoczętych w 2014 roku. Nasze Stowarzyszenie od początku zabiegało o jego zachowanie, kierując liczne pisma i wnioski zarówno do PKP PLK, jak i Stołecznego Konserwatora Zabytków.   

Pod koniec 2017 roku rozkład został wpisany do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego, dzięki czemu ma zapewnioną dodatkową ochronę prawną i konserwatorską. W 2018 roku rozkład został wydobyty na powierzchnię, a mieszkańcy otrzymali deklarację jego estetycznego wyeksponowania w specjalnej gablocie.  Warto podkreślić także, że obecny zarząd dzielnicy zobowiązał się przejąć koszty utrzymania gabloty po jej postawieniu przez PKP PLK.

Zakres przetargu

Jak czytamy w dokumentacji PKP PLK zamówienie dot. zabytkowego rozkładu jazdy przewiduje:

1) wykonanie projektu II etapu prac konserwatorskich zabytkowej tablicy i uzyskanie dla niego wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji.
2) wykonanie koncepcji architektonicznej gabloty na zabytkową tablicę rozkładu jazdy pociągów,
3) przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich zabytkowej tablicy na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu
4) wykonanie dokumentacji projektowej, opartej na zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń ,
5) przeprowadzenie wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia
6) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Termin składania ofert mija 13 maja br. Więcej informacji o przetargu na stronie PKP PLK. 

Przewiń do góry