Złóż wniosek do planu miejscowego rejonu PKP Włochy!

Już tylko do 18 stycznia możemy składać wnioski do planu miejscowego rejonu PKP Włochy. To od naszych postulatów będzie zależeć przyszły wygląd tego miejsca!

Dlaczego tworzenie planu miejscowego jest takie ważne? Bo to właśnie ten dokument określi, co będzie można, a czego nie będzie można zbudować przy stacji Warszawa Włochy. Określi możliwą wysokość zabudowy, powierzchnię terenów zielonych czy funkcje tego terenu. To ważne, żeby mieszkańcy mieli wpływ na przyszły wygląd tej okolicy, która mamy nadzieję stanie się wreszcie prawdziwą wizytówką miasta-ogrodu Włochy.

W grudniu 2017 r. odbyły się dwa warsztaty z udziałem miejskich urzędników, architektów i mieszkańców, podczas których mogliśmy zgłaszać nasze potrzeby dotyczące tej przestrzeni. Jednak bardzo ważne, żebyśmy złożyli nasze postulaty też na piśmie w formie wniosków, bo to jedyna formalna droga w ramach całej procedury sporządzania planu miejscowego.

Formularz wniosku do planu miejscowego – do wypełnienia

Możecie również skorzystać z przygotowanego przez nas, częściowo wypełnionego wniosku. Zawiera on przykładowe zapisy, które można oczywiście dowolnie zmodyfikować według własnych preferencji. Wniosek jest do pobrania TUTAJ.

Co powinno się znaleźć we wniosku do planu miejscowego?

We wniosku umieszczamy nasze preferencje dotyczące sposobu przyszłego zagospodarowania placu. Warto sobie odpowiedzieć na następujące pytania:

  • jakie funkcje powinny być realizowane na placu? – jeśli chcemy, żeby plac pełnił funkcje np. reprezentacyjne/ rekreacyjne/ kulturalne/ zieleni z małą architekturą/ handlowe z lokalnymi usługami, warto to wpisać do wniosku.
  • jak intensywnej i jakiej powierzchni zabudowy chcemy ? – do wniosku warto wpisać oczekiwaną przez nas maksymalną i minimalną intensywność zabudowy. Wskaźnik intensywności zabudowy to iloraz sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych, wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie placu, do powierzchni placu ograniczonego ul. Chrobrego, ul. Tynkarską i torami kolejowymi. Możemy też umieścić wskaźnik powierzchni zabudowy – to z kolei udział procentowy powierzchni zabudowy (patrząc po podstawach budynku) w stosunku do powierzchni działki budowlanej.
  • ile chcemy zieleni ? – do wniosku warto wpisać minimalny oczekiwany przez nas udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (czyli powierzchnia terenu pokrytego roślinnością wraz z powierzchnią wód powierzchniowych) w odniesieniu do powierzchni placu –  np. minimum 70% z zachowaniem rosnących tam starych drzew.
  • jak wysokiej zabudowy chcemy ? – do wniosku warto wpisać maksymalną wysokość przyszłej zabudowy na placu – np. jeśli preferujemy niską zabudowę możemy wpisać, że wnioskujemy, żeby przyszły budynek był parterowy lub maksymalnie 1-piętrowy, czyli miał 1-2 kondygnacje. Możemy też opisać wysokość w metrach – czyli np. możemy zawnioskować o maksymalną wysokość zabudowy na poziomie 4 metrów (1 kondygnacja) lub 8 metrów (2 kondygnacje).
  • jaką preferujemy kolorystykę przyszłego budynku i pokrycie dachu? – plan miejscowy może precyzować także i te kwestie. Do wniosku możemy wpisać np. że preferujemy stonowaną naturalną kolorystykę (np. jasne/ciepłe/białe) bez jaskrawych barw, szlachetne/naturalne materiały wykończeniowe, żywą zieleń na dachu itp. Można też doprecyzować geometrię dachu np. płaski/skośny etc.
  • ile chcemy miejsc do parkowania? – do wniosku możemy też wpisać oczekiwaną przez nas minimalną liczbę miejsc do parkowania.Tutaj możemy zawnioskować np. o budowę parkingu podziemnego od strony ul. Tynkarskiej.
  • jaki powinna mieć kształt ulica Tynkarska? – we wniosku warto uwzględnić przebieg tej ulicy i odpowiedzieć na pytanie czy powinna się ona łączyć z ul. Popularną i Chrobrego (tak jak kiedyś planowano, co de facto sprawi, że część placu stanie się częścią skrzyżowania) czy powinna kończyć się na wysokości placu przy stacji i nie łączyć dalej z innymi ulicami.
  • Jeśli natomiast zainteresowała Was wizja zagospodarowania placu zaproponowana przez SARP, do wniosku możecie wpisać, że „popieracie koncepcję zagospodarowania placu wokół stacji PKP Włochy przedstawioną mieszkańcom Włoch przez Stowarzyszenie Architektów Polskich podczas warsztatów w dniach 13 i 16 grudnia 2017 r., która przewiduje stworzenie w tym miejscu centrum lokalnego i budowę parterowego budynku z zielonym dachem na poziomie peronów dworca Warszawa Włochy”. Ze szczegółowymi rekomendacjami SARP dot. zagospodarowania placu można się zapoznać TUTAJ

Jak złożyć wniosek do planu miejscowego rejonu PKP Włochy?

Wnioski do planu można złożyć do 18 stycznia 2018, na piśmie – osobiście lub pocztą, do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

UWAGA: Jeśli nie macie czasu jechać do Biura Architektury albo na pocztę, nasze Stowarzyszenie może pomóc w dostarczeniu wniosków. Będziemy zbierać je wśród mieszkańców, a następnie zawieziemy je do urzędu. Wystarczy napisać do nas na adres: wlochy@wlochy.org.pl. 

Przewiń do góry