„Trybuna” o naszej konferencji „Jak zachować Miasto Ogród Włochy”

Na warszawskich stronach „Trybuny” ukazał się artykuł relacjonujący konferencję „Jak zachować Miasto Ogród Włochy”, której organizatorem było Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy.

Spotkanie odbyło się w dniu 15 września 2007 r. w Szkole Podstawowej nr 94 przy ulicy Cietrzewia 22a i było elementem koordynowanej przez Stowarzyszenie na terenie Włoch akcji  „Masz głos, masz wybór”. Konferencja dotyczyła planów miejscowych i ładu przestrzennego osiedli Stare i Nowe Włochy, a także decyzji administracyjnych wydawanych przez samorząd przed zatwierdzeniem planów.

ARTYKUŁ W „TRYBUNIE”

Przewiń do góry