Spacer po Forcie Włochy

Fort Włochy – wybudowany w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Przez lata zaniedbywany, obecnie ma szansę stać się jednym z najbardziej klimatycznych zaułków Włoch.

Fort V („Włochy”) – to jeden z fortów pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa.

Fort przeznaczony był do osłony linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej oraz podejść do Warszawy od zachodu. Jego architektura jest typowa dla fortyfikacji rosyjskiej tego okresu i fortów budowanych w Warszawie.

Do dzisiaj w dobry stanie zachowały się tzw. koszary szyjowe.

Fort jest poddawany obecnie rewitalizacji.

Jego teren ma zostać przeznaczony na cele sportowo-rekreacyjne. Powstaje w nim m.in. boisko-orlik.

Projekt przewiduje również odtworzenie historycznych dróg dojazdowych od strony placu broni wraz z umocnieniami skarpy od strony cmentarza włochowskiego.

Budynkiem koszar, częściowo już odnowionym opiekuje się Fundacja Ochrony Zabytków Techniki Wojskowej.

Na terenie Fortu można oglądać zabytkowe pojazdy militarne należące do Fundacji.

Przewiń do góry