Włochowska kolejka

Dzięki uprzejmości Izby Tradycji EKD/WKD mamy przyjemność opublikować zupełnie unikalne zdjęcia włochowskiej kolejki. Fotografie pochodzą z okresu przedwojennego i okupacyjnego.

II połowa lat 30-tych, posterunek „Skrzyżowanie” – przy skrzyżowaniu z bocznicą kolejową do Okęcia (do 1934 r.), rozbudowaną następnie do linii w kierunku Radomia – w tym rejonie linia EKD odgałęziała się do osiedla Włochy:

II połowa lat 30-tych, po prawej stronie widoczne odgałęzienie linii do Włoch:

I połowa lat 40-tych; okres okupacji. Końcowy przystanek linii EKD we Włochach funkcjonujący jako pętla. Zwraca uwagę wprowadzone przez niemieckiego zarządcę kolei wygrodzenie przystanku, na który można było dostać się wyłącznie z ważnym biletem:

Wydanie „Kurjera Warszawskiego” z 18 lipca 1932 roku, w którym znalazło się ogłoszenie o treści: „Zarząd Spółki Akcyjnej Elektryczne Koleje Dojazdowe zawiadamia, że zgodnie z zarządzeniem Pana Ministra Komunikacji w dniu 19 lipca zostanie otwarty ruch tramwajowy pomiędzy Warszawą – ul.Marszałkowska, a WŁOCHAMI – Dworcem P.K.P”.

Pierwszy pociąg z Włoch do Warszawy odchodził o 5:40 rano 🙂

Izba Tradycji EKD/WKD: http://www.wkd.com.pl/index.php/pl/article_constant/140

Przewiń do góry