Ebenezer Howard „Miasta-ogrody jutra”

Gdy w 1898 roku nieznany szerzej szeregowy urzędnik Ebenezer Howard opublikował założenia idei miasta-ogrodu, nic nie zapowiadało, że zyska ona światowy rozgłos i stanie się przyczyną radykalnej zmiany w myśleniu o problemach miast i wsi. Wizjonerski projekt miasta-ogrodu, choć poparty precyzyjnym rachunkiem ekonomicznym, nosił cechy społecznej utopii, a mimo to zyskał żarliwych wyznawców na całym świecie.

Przetłumaczony na język polski tekst Ebenezera Howarda „Miasta-ogrody jutra” ukazał się nakładem wydawnictwa Centrum Architektury i Instytutu Kultury Miejskiej. Howard przypomina w nim o podstawowych zasadach, które powinny towarzyszyć planowaniu miast, takich jak: wygoda i ekonomiczność, powszechny dostęp do dóbr natury i kultury, zachowanie i budowanie więzi społecznych.

Publikację można zamówić na stronie Centrum Architektury

EBENEZER HOWARD (1850-1928), choć nie był architektem ani urbanistą, tylko urzędnikiem, uważany jest za kluczową postać dla rozwoju współczesnych miast. Wysuwając koncepcję „miasta-ogrodu” zamierzał zmienić bieg cywilizacji i zachęcić ludzkość do zakładania nowych ośrodków miejskich, których organizacja umożliwiałaby funkcjonowanie w harmonii z przyrodą, w społeczności zaangażowanej na rzecz wspólnego dobra, przy całkowitym przebudowaniu relacji społecznych i stosunków własności. Wielka popularność jego koncepcji przyczyniła się jeszcze na początku XX wieku do powstania dwóch miast-ogrodów w Wielkiej Brytanii (Letchworth i Welwyn), Niemczech czy USA oraz wielu inspirowanych nimi dzielnic większych miast, w tym Warszawy. W 1912 roku Howard odwiedził Kraków z okazji kongresu esperantystów.

Przewiń do góry