Jak wygląda plac wokół stacji PKP Warszawa Włochy każdy widzi. Jest bałagan i prowizorka, a powinna być wizytówka Miasta Ogrodu Włochy. Nasze Stowarzyszenie od lat walczy o zmianę wyglądu tego miejsca.

Minęło już 10 lat odkąd rozpoczęliśmy batalię o rewitalizację placu wokół stacji PKP Włochy. W tym czasie wysłaliśmy dziesiątki pism, zbieraliśmy setki podpisów, organizowaliśmy spotkania ze spółkami PKP, urzędnikami ratusza, władzami dzielnicy, walczyliśmy o odpowiednie zapisy w planie miejscowym, zapraszaliśmy studentów architektury do wypracowania koncepcji zagospodarowania, organizowaliśmy akcje społeczne i warsztaty projektowe, zbieraliśmy ankiety, zgłaszaliśmy ten teren do miejskich programów rewitalizacyjnych, zlecaliśmy zewnętrzne ekspertyzy… krótko mówiąc staraliśmy się wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia partycypacji obywatelskiej. Niestety właściciel tego terenu – PKP S.A. jest trudnym partnerem. Mimo wielu deklaracji wciąż nie podjął żadnych realnych działań na rzecz zmiany wyglądu placu. Nie poddajemy się jednak. Wciąż wierzymy, że wszyscy będziemy kiedyś dumni z tej przestrzeni.

Nadzieję mamy tym większą, że w 2017 roku po okresie dłuższego zastoju, nastąpił pewien przełom. Na wniosek naszego Stowarzyszenia i dzięki dobrej współpracy z Urzędem Miasta, plac wokół stacji został „wyjęty” z dawnego (unieważnionego) planu miejscowego Tynkarska i będzie od nowa uchwalany. A my mieszkańcy, zgodnie z naszym wnioskiem, pod którym zbieraliśmy podpisy w 2016 roku, wzięliśmy udział w zorganizowanych przez Urząd Miasta specjalnych konsultacjach społecznych. To ważne, bo to właśnie plan miejscowy określi m.in. wysokość możliwej zabudowy czy stopień zazielenia placu.

Nasze działania na rzecz rewitalizacji placu przy PKP Włochy

 • 30 marca 2007 – w ramach akcji „Masz Głos – Masz Wybór” zgłoszenie Burmistrzowi przez Stowarzyszenie i mieszkańców konieczności włączenia się samorządu w remont dworca PKP.
 • 30 października 2007 – wystąpienie Stowarzyszenia do Rady Warszawy o przystąpienie do planu miejscowego dla terenu okolic dworca PKP we Włochach.
 • Wrzesień 2008 – warsztaty projektowe „Wizytówka Starych Włoch z okna pociągu” w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody zorganizowane przy udziale SGGW.
 • 22 stycznia 2009 – Stowarzyszenie sygnalizuje znaczenie obszaru przydworcowego przy tworzeniu Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Włochy.
 • 26 czerwca 2009 – wniosek Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy o zawieszenie wydania pozwolenia na budowę drogi do czasu zatwierdzenia planu ze względu na wartości historyczne i kulturowe obszaru dworca PKP wymagające procesów konsultacyjnych z mieszkańcami.
 • 18 lutego 2011 – spotkanie zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie z mieszkańcami, urbanistami i Burmistrzem dot. przyszłości okolic dworca PKP.
 • 25 marca 2011 – złożenie wniosków przez Stowarzyszenie i mieszkańców do planu zagospodarowania przestrzennego Tynkarska.
 • 18 czerwca 2011 – Stowarzyszenie przeprowadza ankietę wśród mieszkańców dot. okolic dworca PKP i przedstawia wyniki Zarządowi Dzielnicy 29 czerwca 2011.
 • 6 lipca 2011 – wniosek Stowarzyszenia do Zarządu Dzielnicy o ogłoszenie konkursu na projekt przestrzeni wokół dworca.
 • Luty 2012 – wniosek Stowarzyszenia do Prezydent Warszawy o nabycie terenu placu od PKP S.A.
 • Marzec 2012 – nasze Stowarzyszenie organizuje spotkanie studentów Politechniki Warszawskiej z mieszkańcami celem wypracowania dla tego terenu koncepcji architektonicznych.
 • Maj 2012 – nasze Stowarzyszenie organizuje spotkanie mieszkańców z projektantami i przedstawicielami Urzędu Miasta na temat planu miejscowego Tynkarska.
 • Luty 2013 – rozpoczęliśmy wśród mieszkańców zbiórkę podpisów pod petycją wnioskującą o: pilne wykupienie lub nieodpłatne przejęcie od spółki PKP SA gruntu wraz z placem wokół dworca, wskazanie dla obszaru wokół dworca funkcji Centrum Integracji Lokalnej w Studium Warszawy, przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie tego terenu. Petycja trafiła do Prezydent Warszawy, PKP S.A. i Burmistrza Dzielnicy Włochy.
 •  Sierpień 2013 – władze dzielnicy podpisały list intencyjny z PKP o współpracy przy zagospodarowaniu placu przy dworcu Warszawa-Włochy. List intencyjny nie wniósł niestety nic konkretnego w temat rewitalizacji placu, oprócz tego, że pokazał, że dla PKP priorytetem jest postawienie w tym miejscu obiektu usługowo-handlowego.
 • listopad 2013 – Forum Mieszkańców Włoch zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie z udziałem przedstawicieli Urzędu Dzielnicy dot. współpracy z PKP na rzecz zagospodarowania placu.
 • październik 2014 – zorganizowaliśmy spotkanie  „Jak ocalić Miasto Ogród Włochy” z udziałem mieszkańców i ekspertów poświęcone m.in. rewitalizacji placu przy PKP Włochy. Po spotkaniu na terenie przy stacji zorganizowaliśmy symboliczną akcję sadzenia kwiatów.
 • marzec 2015 – uchwalenie przez Radę Warszawy planu miejscowego Tynkarska
 • kwiecień 2015 – unieważnienie planu Tynkarska przez Wojewodę Mazowieckiego
 • maj 2015 – na zlecenie naszego Stowarzyszenia powstała ekspertyza opracowana przez kancelarię prawną na temat możliwości wpływu mieszkańców na kształtowanie przestrzeni wokół stacji po unieważnieniu planu Tynkarska. Wnioski z ekspertyzy przedstawiliśmy podczas kolejnej edycji spotkania „Jak ocalić Miasto Ogród Włochy” 30 maja 2015 roku.
 • wrzesień 2016 – rozpoczęcie przez nasze Stowarzyszenie zbiórki podpisów pod wnioskiem o konsultacje społeczne ws. zagospodarowania placu przy stacji PKP Włochy.
 • listopad 2016 – pozytywne rozpatrzenie przez Urząd Miasta naszego wniosku dot. organizacji konsultacji społecznych.
 • październik 2017 – Rada Warszawa zadecydowała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowy PKP Włochy (teren placu został „wyjęty” z planu miejscowego Tynkarska i jest poddany osobnej procedurze sporządzenia)
 • grudzień 2017 – styczeń 2018 – konsultacje społeczne dot. planu miejscowego PKP Włochy i czas na oficjalne składanie uwag do planu.
 • marzec 2018 – opublikowano raport podsumowujący konsultacje społeczne dot. planu miejscowego rejonu PKP Włochy
 • Aktualnie czekamy na przedstawienie przez ratusz wstępnej koncepcji dla planu miejscowego rejonu PKP Włochy. 
Przewiń do góry