Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy zostało zawiązane 1 lutego 2002 roku przez grupę mieszkańców warszawskiej dzielnicy Włochy. Jesteśmy apolityczną organizacją pozarządową, której główną misją jest działalność na rzecz rozwijania samorządności lokalnej oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Cele Stowarzyszenia

Za strategiczny cel naszej aktywności uważamy promowanie idei Miasta-Ogrodu Włochy poprzez:

  • walkę z chaosem architektonicznym w dzielnicy
  • rewitalizację placu przy PKP Włochy
  • tworzenie „Włochowskich Skwerów Miejskich”, czyli zielonych, rekreacyjnych przestrzeni dla mieszkańców
  • działania na rzecz poprawy jakości powietrza we Włochach
  • monitoring funkcjonowania organów samorządowych i urzędów pod kątem zgodności ich działań z interesem mieszkańców
  • poprawę infrastruktury komunikacyjnej i społecznej we Włochach
  • działania kulturalne i społeczne integrujące mieszkańców (m.in. Festiwal Otwarte Ogrody)

Władze Stowarzyszenia

Skład zarządu: Jolanta Piecuch, Danuta Lachowiecka, Michał Uss, Przemysław Gan, Magda Kęska

Komisja rewizyjna: Filip Trojanowski, Piotr Markiewicz, Roman Rojewski

Sprawozdania z działalności

Ze sprawozdaniami podsumowującymi nasze działania w poszczególnych latach można się zapoznać tutaj.

Współpraca i wsparcie Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w naszym Stowarzyszeniu. Razem możemy więcej! Osoby zainteresowane dołączeniem do nas prosimy o kontakt mailowy.

Jesteśmy organizacją non-profit. Jeśli chcielibyście wesprzeć naszą aktywność, darowizny na naszą działalność statutową można kierować na konto Stowarzyszenia: 43 2030 0045 1110 0000 0387 4190 w BGŻ.

Przewiń do góry