Jak będzie wyglądał Fort V Włochy?

Od dłuższego czasu trwają dyskusje i przygotowania do zagospodarowania włochowskiego Fortu. Publikujemy główne elementy projektu z grudnia 2019 r. przedłożone przez Wykonawcę do Urzędu Dzielnicy. Są to jedyne dokumenty, które udało nam się pozyskać w tej sprawie. Mamy świadomość, że nie jest to wersja, która była zaprezentowana mieszkańcom w dniu 17.01.2020 r., jednak Urząd nie udostępnił publicznie aktualnych materiałów. Obecny projekt zawiera dużo mniej elementów infrastruktury sportowej niż zaproponował początkowo Wykonawca prac.

To co cieszy to zgoda urzędu i projektantów na odstąpienie od wycinki bardzo dużej ilości drzew czy podjęcie próby zaprojektowania ogrodzenia placu zabaw, ale dalej mamy wątpliwości czy na terenie Fortu V Włochy nie znajdują się niebezpieczne dla zdrowia odpady poprzemysłowe. Urząd zwolnił Wykonawcę ze zbadania zalegających na terenie Fortu odpadów. Wciąż pozostaje pytanie czy teren Fortu V Włochy będzie optymalnie zagospodarowany i czy będzie on spełniał oczekiwania mieszkańców.

W skład materiałów wchodzą:

  1. OPIS Fort Włochy i Inwentaryzacja Drzew (ocena stanu drzew i informacja czy drzewo zostaje czy będzie usunięte znajduje się z części opisowej opracowania natomiast w pliku Mapa Drzew Fort Włochy zaznaczona jest lokalizacja każdego drzewa.
  2. Zagospodarowanie Terenu Fort Włochy.
  3. Roboty Ziemne Fort Włochy
  4. Projekt oświetlenia Fortu Włochy

Chętnych prosimy o zgłaszanie uwag i spostrzeżeń do Urzędu Dzielnicy. Jeszcze nie jest za późno do wprowadzania zmian. Wykonawca cały czas pracuje nad dokumentacją projektową, a później musi jeszcze uzgodnić projekt z Konserwatorem Zabytków.

Zgodnie z deklaracją Burmistrza Jarosława Karcza, ta inwestycja jest dla mieszkańców, dlatego jeszcze raz prosimy Zarząd Dzielnicy o pełniejsze włączenie mieszkańców w projektowanie terenu Fortu V Włochy.

Dziękujemy  mieszkańcom za pomoc w przygotowaniu materiałów do publikacji.

Michał Uss

Przewiń do góry