Budżet obywatelski we Włochach?

W Warszawie rozpoczęły się prace nad obywatelskimi budżetami dzielnicowymi. Pierwszy budżet, w którym mieszkańcy dzielnic zadecydują o przeznaczeniu określonej części wydatków to budżet roku 2015.

Pomysły będą mogły być zgłaszane już w pierwszych miesiącach 2014 r., a następnie będą one poddawane głosowaniu wśród mieszkańców. Warunkiem sukcesu jest dobre przygotowanie mieszkańców, a może przede wszystkim zarządów i rad dzielnic.

Kiedy i jak?

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac przygotowawczych, do 10 września 2013 r. zarządy dzielnic miały wyznaczyć koordynatorów procesu i określić kwoty wydatków objętych budżetem partycypacyjnym 2015 r.

Do 15 października 2013 r. w dzielnicach mają być powołane Zespoły ds. Budżetu Partycypacyjnego, w skład których wejdą: przedstawiciele urzędu dzielnicy, radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy. Nabór nastąpi w trybie publicznego ogłoszenia.

Do 1 grudnia 2013 r. Zespoły ds. Budżetu Partycypacyjnego mają wypracować projekt przebiegu tego budżetu, w tym zasady nadzoru nad jego realizacją, co poddane będzie konsultacjom z mieszkańcami.

Jak będziemy układać budżet obywatelski we Włochach?

Na zorganizowanej przez Centrum Komunikacji Społecznej konferencji informacyjno-szkoleniowej dotyczącej przygotowania budżetu partycypacyjnego z udziałem Prezydent Warszawy, z Dzielnicy Włochy byli obecni jedynie Rzecznik Prasowy Dzielnicy i radna Jolanta Piecuch (Prezes Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy).

Dlatego na sesji Rady Dzielnicy Włochy w dniu 19 września 2013 r. radna Jolanta Piecuch zapytała Zarząd Dzielnicy o stan przygotowań do tego procesu, w tym:
– kto z zarządu nadzoruje wykonanie harmonogramu procesu,
– jaką część budżetu 2015 r. Zarząd przeznaczył do bezpośredniej decyzji mieszkańców,
– jak zaawansowany jest proces powołania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego we Włochach.
Niestety żaden z trzech członków Zarządu Dzielnicy  w trakcie tego posiedzenia nie był w stanie udzielić żadnej konkretnej informacji o tym, jak toczą się prace nad budżetem obywatelskim we Włochach.
Zdaniem radnej, to bardzo ważne jak zarząd dzielnicy przygotowany jest do współpracy z mieszkańcami, którzy zadecydują o części wydatków na 2015 rok.

Musimy się do tego przygotować

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy na spotkaniu w lutym tego roku przedstawiało  mieszkańcom ramowe zasady budżetu obywatelskiego, wierząc że i we Włochach mieszkańcy otrzymają możliwość realnego dialogu z władzą na temat najważniejszych dla nich wydatków budżetowych. Takim narzędziem jest właśnie budżet obywatelski. Dlatego już teraz mieszkańcy muszą przygotować się do właściwej i skutecznej w tym zakresie współpracy z urzędem. Najlepszym na dziś źródłem informacji są materiały z konferencji.

Będą także spotkania edukacyjne dla mieszkańców, ale warto aby osoby już dobrze znające te zagadnienia włączyły się po stronie społecznej do tego projektu. Dlatego także Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy zaprasza do współpracy wszystkich mieszkańców Włoch.

Przewiń do góry