NIE dla budowy bloków na terenie KS Przyszłość

Kilka dni temu okazało się, że do Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy bloków na terenie klubu KS Przyszłość na ul. Rybnickiej. Zachęcamy do podpisywania petycji sprzeciwiającej się tej inwestycji, a także wniosku o uchwalenie mikroplanu dla tego terenu!

Petycję skierowaną do zarządu i członków Stowarzyszenia KS Przyszłość i  prezydenta Warszawy można podpisywać tutaj.

Teren KS Przyszłość jest własnością prywatną i nie jest objęty żadnym planem miejscowym, nie jest więc w żaden sposób chroniony przed zabudową. Według potencjalnych planów inwestora na tym terenie mogłoby się pojawić nawet sześć budynków do 17 metrów wysokości wraz z garażami podziemnymi.

Inwestycja na KS Przyszłość w liczbach

  • 6 bloków wraz z powierzchnią usługową na terenie obecnego KS Przyszłość
  • wysokość budynków: 11-17 metrów
  • liczba kondygnacji nadziemnych: III-V
  • ok.1400 nowych mieszkańców
  • 4 wjazdy do inwestycji – od ul. Urszuli i ul. Rybnickiej
  • garaże podziemne na 450 aut
  • 40 miejsc postojowych na powierzchni
  • wycinka istniejącego drzewostanu
  • okres budowy szacowany na ok. 30 miesięcy

Jednoznacznie negatywnie oceniamy plany zabudowy terenu przy ul. Rybnickiej 25 i ich wpływ na ład przestrzenny historycznego miasta-ogrodu Włochy. Wzywamy zarząd klubu Przyszłość do wycofania się z tej inicjatywy!

Mikroplan dla terenu KS Przyszłość

Włochowscy radni podejmują w ostatnich dniach działania mające na celu uchwalenie dla tego terenu mikroplanu, czyli planu miejscowego, który obejmowałby tylko tę przestrzeń i który mógłby zabezpieczyć realizację w tym miejscu tylko i wyłącznie funkcji sportowych. Wiąże się to z nieco łatwiejszą procedurą (niż w sytuacji gdy plany miejscowe obejmują znacznie większe obszary), ale nadal może trwać długo. Niemniej jednak bardzo zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Przy dużym poparciu społecznym dla mikroplanu zwiększają się szanse władz miasta na wsparcie postulatów mieszkańców.

Zbiórka podpisów pod wnioskiem o uchwalenie mikroplanu dla tego terenu odbędzie się na skwerze na rogu ul. Chrościckiego i Rybnickiej w dniach:

Więcej informacji w tej sprawie: https://www.facebook.com/MateuszZaleski.N/posts/1136670100022323

Media o budowie bloków na terenie KS Przyszłość

Tematem zabudowy klubu Przyszłość zainteresowały się lokalne media, m.in.:

Przewiń do góry