Dofinansowanie do wymiany pieców

Do 31 marca mieszkańcy Warszawy mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców. Można otrzymać od 7 000 do 20 000 złotych dopłaty.
Od 12 stycznia 2017 roku mieszkańcymogą składać wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem. Warszawiacy będą mogli otrzymać od ratusza od 7 000 do 20 000 złotych dopłaty. Udzielone wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na:

  • likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich nowym źródłem ciepła opalanym paliwem gazowym: 7 000 zł dla osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą, 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców,
  • likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej: 10 000 zł dla osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą, 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców.

Wnioski można pobrać ze strony Biura Ochrony Środowiska i ze strony zielona.um.warszawa.pl oraz w Wydziałach Obsługi Mieszkańców.

Po wypełnieniu wniosek należy złożyć w Biurze Ochrony Środowiska (pl. S. Starynkiewicza 7/9). Zachęcamy do przyjścia do Biura Ochrony Środowiska i konsultacji wniosku z pracownikami wydziału: pl. S. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, pokój 404 i 405, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00. Dodatkowo szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 443 25 73, 22 443 25 75, 22 443 25 76. Jeśli mieszkańcy chcą ubiegać się o dofinansowanie w tym roku, muszą złożyć wniosek do 31 marca 2017 r. (za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Ochrony Środowiska). Program jest wieloletni – to dopiero początek. Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie także w kolejnych latach.

Źródło: um.warszawa.pl

Przewiń do góry