Inwestycje kolejowe CPK i ich wpływ na Włochy

W wrześniu odbyły się konsultacje społeczne związane z budową Kolei Dużych Prędkości na terenie Warszawy na potrzeby budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W spotkaniu wzięli udział wykonawcy studium oraz mieszkańcy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje zasłyszane na spotkaniu:

1. Wykonawca Studium nie ma w swoim zakresie uzyskiwania pozwoleń administracyjnych – ma tylko przygotować realną koncepcję.
2. W ramach koncepcji wszystkie warianty tras na terenie Warszawy przewidziane są do realizacji w tunelach wykonanych metodą mikrotunelingu. Jedynie początki tuneli od strony Dw. Zachodniego wymagają metody wykopowej, gdyż linia kolejowa musi wyjechać z tunelu.
3. W związku z powyższym istnieje ryzyko konieczności wykupów i wyburzeń na terenie naszej dzielnicy w rejonie ul. Poronińskiej.
4. Nie podano informacji, czy budowa tego fragmentu jest już przesądzona, z tym pytaniem należy skierować się do CPK, ewentualnie pytaliśmy z sali o możliwości wykonania wyjazdu z tunelu w innej lokalizacji, ale podobno analizowano inne rozwiązania i na ten moment ta lokalizacja wydaje się najbardziej prawdopodobna.
5. W przypadku wyburzeń, trzeba będzie naciskać na CPK i miasto, aby w danym miejscu uzyskać ciekawe miejsce np. na funkcje rekreacyjno-sportowe.
6. Wykonawca studium w dalszych fazach projektu przewiduje kolejne konsultacje społeczne.
7. Budowa tunelu nie powinna stanowić ekstremalnego utrudnienia, plac budowy nie musi być ogrodzony poza miejscami lokalizującymi wyjścia ewakuacyjne czy inne konieczne instalacje. Przejazdy drogowe pozostaną otwarte, wywóz gruntu odbywać się będzie na końcach tunelu.

Temat budowy Kolei Dużych Prędkości i jego wpływu na naszą dzielnicę będzie dalej monitorowany przez nasze Stowarzyszenie.

Przemysław Gan

Przewiń do góry