Jak Stacja Muzeum wpłynie na naszą dzielnicę?

21 czerwca o godzinie 16:30 w Urzędzie Dzielnicy odbędzie się Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska poświęcona muzeum kolejnictwa tzw. Stacji Muzeum, które już niedługo powstanie na Odolanach (przy granicy z Włochami). Muzeum ma być „kolejowym kopernikiem”, w którym poprzez multimedia, edukację i zabawę będzie można poznać historię kolei. Obok funkcji kulturalnych i edukacyjnych zaplanowano również utworzenie miejsc do uprawiania sportów i rekreacji.

Placówka miałaby zostać otwarta prawdopodobnie w 2018 roku. Na posiedzenie dzielnicowej komisji zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, PKP S.A., Stowarzyszenia Architektów Polskich (instytucja, która organizuje konkurs na koncepcję muzeum) oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy. Komisja ma odpowiedzieć na pytania, jak budowa muzeum wpłynie na naszą dzielnicę oraz przede wszystkim na komunikację we Włochach. Teren, na którym ma powstać inwestycja bezpośrednio graniczy z Ogrodami Kosmosu i jest ujęty w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Odolany. Istnieje obawa, że ulica Potrzebna stanie się główną ulicą tranzytową. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do udziału w posiedzeniu komisji. 

Zachęcamy do zapoznania się z analizą dostępności komunikacyjnej dla Stacji Muzeum TUTAJ 

Klaudia Jastrzębska

Przewiń do góry