Kiedy skorzystamy z przychodni?

Dlaczego nowa przychodnia na ul. Cegielnianej wciąż stoi pusta? Z informacji uzyskanych w Urzędzie Dzielnicy wynika, że zabrakło pieniędzy na jej wyposażenie.

Z protokołów z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Rady Dzielnicy z września i października br. wynika, że bezpośrednią przyczyną opóźnień mogła być także źle przygotowana dokumentacja przetargowa.

W protokołach możemy przeczytać, że wstępna dokumentacja przetargowa trafiła do Wydziału Infrastruktury i Inwestycji dopiero w czerwcu 2011 r., jednak ze względu na błędy, dokumenty nie mogły posłużyć do rozpoczęcia procedur, więc zostały zwrócone do dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Włochy. Ostateczna wersja dokumentów została zaakceptowana dopiero 7 września, a otwarcie ofert przewidziano na 14 października 2011 r.

Na posiedzeniu komisji Burmistrz Wąsowicz podkreślił, że pomimo tego, iż dyrekcja SPZLO wiedziała, że dysponuje kwotą 2,4 mln, to przygotowała wykaz do specyfikacji na kwotę 5 mln. Z kolei dyrekcja SPZLO stwierdziła, że za wydłużony czas przygotowań do specyfikacji ponosi odpowiedzialność Wydział Zamówień Publicznych Dzielnicy Włochy.

Dokładny przebieg dyskusji dotyczącej przyczyn opóźnień w uruchomieniu przychodni z udziałem wszystkich zainteresowanych stron można przeczytać tutaj:

  • protokół z posiedzenia z 14 września 2011 r.: tutaj
  • protokół z posiedzenia z 5 października 2011 r.: tutaj

Nowa aparatura ma trafić do przychodni w styczniu 2012 r., jednak nie wiadomo ile dokładnie potrwają procedury związane z przeprowadzeniem konkursów na nowych lekarzy specjalistów. Czy przychodnia ruszy zatem w I kwartale przyszłego roku? Możliwe, ale gwarancji brak.

Nieruchomość pod przychodnię o powierzchni ponad 9 tys. m kw. u zbiegu ulic Cegielnianej i Techników zakupiono w 2006 r. ze środków dzielnicy. W 2007 r. zorganizowano przetarg na opracowanie projektu architektonicznego przychodni. Pozwolenie na budowę Dzielnica otrzymała w maju 2008 r. W 2011 r. stanął trzykondygnacyjny obiekt, w którym docelowo ma się znaleźć 35 gabinetów w tym poradnie: ginekologiczna, dermatologiczna, gastroenterologii, kardiologii, okulistyki, stomatologii, chirurgii stomatologicznej, leczenia uzależnień, zdrowia psychicznego, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, ortopedii i chirurgii urazowej, a także wad postawy.

Przewiń do góry