Komisja Rewizyjna kontroluje Zarząd Dzielnicy Włochy i jednostki zależne

Zgodnie z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Włochy z dnia 2 września 2011 r., już wkrótce rozpoczną prace Zespoły, które przeprowadzą kontrole działań zarządu dzielnicy i jednostek zależnych.

Kontrole będą dotyczyć:
– wydawania decyzji z zakresu administracji architektoniczno–budowlanej,
– umów wynajmu i użyczenia pomieszczeń szkolnych w 2010 roku,
– umów zawieranych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz usług na rzecz OSiR.

Wszystkie kontrole mają być zakończone do końca grudnia.

Przewiń do góry