Komunikacja zastępcza i utrudnienia we Włochach w czasie remontu linii 447

Przed nami 12 miesięcy prac remontowych na linii kolejowej 447. W tym czasie na stacji PKP Warszawa Włochy nie będą się zatrzymywać żadne pociągi. Skierowaliśmy do ZTM i PKP PLK kilka pytań odnośnie komunikacji zastępczej i postulatów mieszkańców Włoch w tym zakresie, a także utrudnień, które będą obowiązywać podczas remontu. Z informacji, które otrzymaliśmy wynika m.in. że objazd ul. Świerszcza może obowiązywać do końca listopada.

SSW: Jakie rozwiązania komunikacji zastępczej zostały przygotowane przez ZTM i PKP PLK pod kątem ułatwienia transportu mieszkańców Włoch? Jakie zaplanowano rozwiązania ułatwiające mieszkańcom Włoch dojazd do stacji Warszawa Al. Jerozolimskie ?

ZTM:

  • Wzmocnienie linii 127 (podwojenie częstotliwości w szczycie w dni robocze oraz zwiększenie częstotliwości kursowania w dni wolne od pracy).
  • Zwiększenie podaży miejsc na linii 191 (skierowanie do obsługi linii autobusów wielkopojemnych, zwiększenie częstotliwości)
  • Zwiększenie podaży miejsc w linii 178 (dodatkowe kursy w szczycie w dni robocze)
  • 716 – skierowanie do obsługi linii wielkopojemnych
  • 517 (w części południowej Włoch) – podwojenie częstotliwości
  • Możliwość skorzystania z linii zastępczej ZG Kolei Mazowieckich (kursowanie w szczycie co 15 minut)

Informacja dotycząca modernizacji linii kolejowej wraz ze schematem tras zastępczych znajduje się na stronie ZTM.Koncepcja obsługi dzielnicy Włochy i Ursusa w czasie remontu linii 447 została zaprezentowana władzom obu dzielnic na spotkaniu z ZTM, które odbyło się 10 sierpnia. Była ona poprzedzona ustaleniami z PKP PLK, wykonawcą prac oraz Biurem Koordynacji Remontów w Pasie Drogowym w zakresie dostępności układu drogowego. Poza utrzymaniem czasowej organizacji ruchu na ul. Świerszcza i ul. Traktorzystów, większych ograniczeń w ruchu nie należy się spodziewać.

SSW: Czy będą dodatkowe pociągi z PKP Warszawa Ursus Płn ?ZTM: Ograniczenia w przepustowości infrastruktury kolejowej na przebudowywanej stacji Warszawa Włochy sprawiają, że Koleje Mazowieckie nie mogą skierować do obsługi tego odcinka większej liczby pociągów. Rozkład jazdy Kolei Mazowieckich został ułożony w taki sposób, żeby na jednotorowym odcinku Warszawa Gołąbki – Warszawa Włochy pociągi KM rano i popołudniu obsługiwały przystanek Ursus Północny, a pociągi IC kierowane były na objazdy przez Odolany. Rozkład jazdy pociągów obsługujących stację Warszawa Ursus Północny dostępny jest na stronie Kolei Mazowieckich.

SSW: Czy przygotowano rozwiązania ułatwiające mieszkańcom Włoch dojazd do stacji metra Rondo Daszyńskiego?ZTM: Linia 178, która kursuje z Włoch do ronda będzie miała zwiększoną podaż miejsc poprzez dodatkowe kursy w dni robocze w szczycie porannym i popołudniowym.  

SSW: Czy do wzmocnienia systemu komunikacji zastępczej będzie wykorzystana w jakiś sposób ul. Instalatorów?ZTM: Ulica Instalatorów nie będzie w żaden sposób wykorzystana w komunikacji zastępczej.

SSW: Czy będzie uruchomiony jakiś dodatkowy transport kolejowy dla mieszkańców z Odolan? 

ZTM: Nie zostanie uruchomiony dodatkowy transport kolejowy dla mieszkańców Odolan. Linia kolejowa nr 20 (obwodowa) na odcinku Warszawa Zachodnia (peron 8) – Warszawa Główna Towarowa po zakończeniu modernizacji służyć będzie objazdom dla pociągów dalekobieżnych oraz w przejazdach technicznych składów PKP IC, które w innej sytuacji obciążałyby układ średnicowy. W naszej ocenie najważniejszą sprawą w zakresie komunikacji kolejowej było uzyskanie możliwie jak najlepszego układu połączeń na linii sochaczewskiej z uwzględnieniem przystanków Warszawa Gołąbki i Warszawa Ursus Północny.
PKP PLK: Na terenie warszawskich Odolan nie ma peronu do obsługi pasażerów, stąd nie planuje się uruchamiania dodatkowych pociągów z tej lokalizacji.

SSW: Które sugestie mieszkańców przekazane przedstawicielom ZTM i PKP PLK podczas posiedzenia dzielnicowej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 21 kwietnia w Artystycznym Domu Animacji zostały uwzględnione przy planowaniu komunikacji zastępczej?ZTM: Uwagi zgłaszane przez mieszkańców na spotkaniu zostały poddane analizie w kontekście potencjalnych możliwości realizacyjnych, zarówno w zakresie taborowym, jak i warunków drogowych. Zarówno postulat wzmocnienia linii 306 , jak i sprawa uruchomienia pociągów z Odolan została uznana za nieuzasadnione, a w przypadków pociągów za niemożliwe do wdrożenia.

SSW: Na jakich zasadach będzie funkcjonował bus pas w Alejach Jerozolimskich?

ZTM: Buspas będzie obowiązywał w godz. 6:00-10:00 oraz 14:00-19:00. Po wyłączeniu ruchu na linii kolejowej 447 na bieżąco będzie prowadzona obserwacja sytuacji ruchowej mająca na celu zweryfikowanie zasadności uruchomienia buspasa w kierunku Pruszkowa.

SSW: Kiedy dokładnie zakończą się prace PKP PLK na jezdni na ul. Świerszcza i przywrócony zostanie normalny ruch na odcinku od ul. Cienistej do ul. ks. J. Chrościckiego? Obecnie obowiązuje tam ruch w jednym kierunku i objazd.

PKP PLK: Zgodnie z aktualnym harmonogramem planowany termin realizacji prac na ul. Świerszcza to 24 listopada 2017. Przywrócenie dotychczasowej organizacji ruchu od ul. Cienistej do ul. ks. J.Chrościckiego planowana jest do końca listopada 2017 r.

Przewiń do góry