Konsultacje ws. zmian w systemie odbioru odpadów

8 czerwca w Urzędzie Dzielnicy Włochy o godz. 18:00 odbędą się konsultacje w sprawie ewentualnych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Władze miasta proponują m.in. zwiększenie różnicy między stawkami opłaty przy braku segregacji do minimum 50%, a także wydzielenie papieru jako tzw. osobnej frakcji w systemie segregacji śmieci (obecnie jest częścią tzw. segregowanych suchych). Zmiany miałyby wejść w życie od 2017 roku. 

GŁÓWNE PROPONOWANE ZMIANY

Zwiększenie różnicy między stawkami opłaty przy braku segregacji do minimum 50%
Zamiast zniżki opłaty w przypadku prowadzenia segregacji (promowanie) wprowadzono możliwość określenia wyższej opłaty przy jej braku (karanie). Oznacza to, że różnica w wysokości opłaty powinna być odpowiednio wysoka, aby spełniała swój cel.
STAWKI PODSTAWOWE (PRZY ZADEKLAROWANEJ SEGREGACJI) NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

Wydzielenie papieru jako tzw. nowej frakcji w systemie odbioru śmieci
Papier zbierany łącznie z innymi frakcjami („segregowane suche”) nie poddaje się segregacji na sortowni – jest zanieczyszczony i mokry.
Według autorów proponowanych zmian papier stanowi ponad 19 % udziału w składzie morfologicznym odpadów komunalnych, co za tym idzie brak wydzielenia tej frakcji obniża zdolność do osiągnięcia poziomów recyklingu.
Skutkiem wydzielenia frakcji będzie zwiększenie liczby pojemników niezbędnych do obsługi systemu oraz liczby odbiorów z nieruchomości o 10%.

Wprowadzenie usług dodatkowych
Podczas konsultacji omawiana będzie także kwestia możliwości dopasowania najbardziej problematycznych elementów usługi (odbiór odpadów zielonych i wielkogabarytowych) do wymagań poszczególnych właścicieli nieruchomości, m.in. odbiór z terenu nieruchomości na zamówienie.

Konsultacje gdzie i kiedy?
 8 czerwca (środa), godz. 18:00-20:00
al. Krakowska 257, sala konferencyjna 205 (II piętro) 

Więcej informacji o proponowanych zmianach 

Przewiń do góry