Miejskie dotacje dla budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków!

Rok 2018 będzie pierwszym rokiem, gdy właściciele budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków będą mogli uzyskać dotacje na prace budowlane czy konserwatorskie. Miasto przeznaczy na ten cel 28 milionów złotych.

Do tej pory o dotacje można się było ubiegać tylko dla budynków wpisanych do rejestru zabytków. Gminna ewidencja zabytków m. st. Warszawy została założona na podstawie Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr 2998/2012 z 24.07.2012 r. Obecnie z naszej dzielnicy wpisanych do niej jest 351 pozycji np.: Willa Kłosiów, przystanek kolejowy PKP Włochy, Port Lotniczy – Hangar A, ale także wiele budynków na ul. Potrzebnej, Świerszcza czy ul. ks. Chrościckiego. Wiele z tych budynków należy obecnie do prywatnych właścicieli, którzy przy pracach budowlanych powinni uzgadniać projekt ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków oraz przestrzegać jego zaleceń dotyczących materiałów, kolorów itp. Często wpływało to na koszty, co mogło zniechęcać właścicieli do generalnego remontu.

Dzięki zmianom przepisów w 2017 roku w ustawie o ochronie zabytków i opiece na zabytkami Rada Warszawy podjęła uchwałę, na podstawie której także właściciele budynków znajdujących się w gminnej ewidencji mogą się ubiegać o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Budynki we Włochach wpisane do gminnej ewidencji zabytków

Listę budynków, które są wpisane do gminnej ewidencji zabytków można znaleźć tutaj (stan na wrzesień 2017 r.).

Nabór wniosków rozpoczyna się 2 stycznia i potrwa do 31 stycznia 2018 roku. Na dotacje przeznaczono 28 milionów złotych.

Liczymy, że działania podjęte przez Miasto przyczynią się do rewitalizacji także w naszej dzielnicy.

Wniosek dostępny jest pod tym adresem:

http://zabytki.um.warszawa.pl/content/zasady-udzielania-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane

Dodatkowe szczegółowe informacje są w materiałach opracowanych przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Przemysław Gan

Przewiń do góry