Nowe prawo miejscowe dotyczace gospodarowania odpadami w Warszawie

Rada Warszawy w dniach 17 stycznia i 7 marca podjęła szereg uchwał zmieniających gospodarkę odpadami w Warszawie.

Wiele osób, instytucji i organizacji krytykuje przyjęte zasady, ale trzeba pamiętać, że wszystkie te uchwały zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego i nowy system będzie obowiązywał od 1 lipca 2013. Warto się więc z nim zapoznać i przygotować do nowych regulacji, w tym do wypowiedzenia dotychczasowej umowy.

Podajemy linki do nowych regulacji:

Uchwała nr XLIX/1365/2013 z 17-01-2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XLIX/1366/2013 z 17-01-2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Uchwała nr LI/1499/2013 z 07-03-2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr LI/1498/2013 z 07-03-2013 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr LI/1497/2013 z 07-03-2013 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/A702B0F3-C93B-4551-9F5C-FE1426F26F2A,frameless.htm

Więcej informacji  mieszkańcy powinni móc uzyskać podczas nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy, w najbliższy wtorek 26 marca o godz.17-ej w ratuszu przy Al. Krakowskiej 257. Zapowiedziany program sesji

Przewiń do góry