Nowe stawki za wywóz śmieci w Warszawie

Od 1 marca 2020 r. obowiązują nowe, wyższe opłaty za wywóz śmieci. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 zł miesięcznie, a domów jednorodzinnych – 94 zł za gospodarstwo.

Właściciele nieruchomości do 10 kwietnia muszą złożyć nową deklarację. Mieszkańcy zamieszkujący domy jednorodzinne i deklarujący kompostowanie bioodpadów zapłacą o 4 zł mniejszą stawkę za miesiąc, czyli 90 zł. Pierwszą opłatę, zgodną z nowo obowiązującymi stawkami należy wnieść do 28 marca 2020 r.

Niesprawiedliwe stawki za wywóz

Zdaniem wielu warszawiaków nowy system opłat jest niesprawiedliwy. Powoduje bowiem sytuację, w której np. emeryt mieszkający sam w domu jednorodzinnym płaci miesięcznie więcej, aniżeli czteroosobowa rodzina mieszkająca w bloku.

Brak logiki w opłatach jest także widoczny w stawce mieszkaniowej. 65 zł to kwota, którą będzie płacić zarówno małżeństwo seniorów, jak i rodzina np. z trójką małych dzieci konsumująca znacznie więcej produktów i co za tym idzie generująca znacznie więcej śmieci.

Program osłonowy dla najuboższych

Odpowiadając częściowo na zarzuty dot. nowych stawek miasto przygotowało osłonowe wsparcie, ale tylko dla samotnie gospodarujących z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 752,50 zł netto. Finansowa pomoc pokryje minimum 50% miesięcznych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wnioski będą przyjmowane od marca 2020 r.

Przewiń do góry