Nowe zasady budżetu obywatelskiego w Warszawie

Więcej pieniędzy na realizację projektów, nowe zasady głosowania, możliwość zgłaszania inicjatyw międzydzielnicowych – to tylko niektóre z nowości, które pojawią się w najbliższej edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie.

Co nowego w edycji budżetu obywatelskiego 2019/2020?

  1. 77 mln złotych, czyli o ponad 12 mln więcej niż w poprzednim roku na realizację projektów warszawiaków. Będzie można zgłaszać projekty dzielnicowe, ale również ogólnomiejskie, dotyczące całego miasta lub kilku dzielnic.
  2. To samo kryterium ogólnodostępności będzie obowiązywało we wszystkich dzielnicach. Do tej pory każdy dzielnicowy zespół ds. budżetu partycypacyjnego ustalał niezależnie od innych zespołów definicję ogólnodostępności. Projekty, które w jednej dzielnicy spełniały warunek ogólnodostępności, w innej już nie i nie mogły być realizowane. Zmiana jest odpowiedzią na uwagi mieszkańców zgłaszane podczas konsultacji społecznych. Wprowadzona zmiana ujednolici zasady.
  3. Dzielnice mogą się podzielić na mniejsze obszary, ale bez możliwości dzielenia kwoty. W każdym obszarze do realizacji przechodzi projekt, który uzyskał największą liczbę głosów oraz zagłosowało na niego co najmniej 50 mieszkańców.  Pozostałe projekty przechodzą do realizacji, gdy otrzymają największą liczbę głosów do wyczerpania ogólnej kwoty w danej dzielnicy. Zwiększy to szanse na realizację przynajmniej jednego projektu w mniejszych obszarach, rzadziej zaludnionych.
  4. Zmieniają się zasady głosowania – mieszkaniec będzie mógł głosować na maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym i 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. W poprzednich edycjach mieszkańcy głosowali do puli środków przeznaczonych na obszar, czyli „do kwoty”.
  5. Zmieniła się liczba wymaganych podpisów na liście poparcia projektu: projekty dzielnicowe – 20 podpisów mieszkańców danej dzielnicy, projekty ogólnomiejskie – 40 podpisów mieszkańców Warszawy.
  6. Więcej naszych głosów decyduje o wyłonieniu projektów do realizacji. Na poziomie ogólnomiejskim projekt będzie musiał uzyskać co najmniej 100 ważnych głosów, zaś na poziomie dzielnicowym co najmniej 50.
  7. Powstanie miejski zespół ds. budżetu partycypacyjnego – wynika to z wprowadzenia możliwości zgłaszania projektów na poziomie ogólnomiejskim i zastosowania analogicznej procedury jak na poziomie dzielnicowym. Zadania będą takie same jak w zespołach dzielnicowych.

Harmonogram tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego powinien zostać ogłoszony już wkrótce. Będziemy informować o szczegółach.

Źródło: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/startuje-sz-sta-edycja-bud-etu-partycypacyjnego

Przewiń do góry