Paraliż pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Podczas sesji Rady Dzielnicy Włochy w dniu 16 lutego 2012r. radny J.Wojdalski zrezygnował z członkostwa w komisji. Razem z nim z komisji wystąpili R.Gembarzewski oraz Radosław Sosnowski.

Ponieważ zgodnie z zapisami statutu minimalny skład komisji wynosi 5 członków, praca komisji, w składzie której pozostali jedynie Sławomir Sosnowski i J.Piecuch, została sparaliżowana.  W związku z tym Komisja na pewno nie będzie mogła pracować nad projektem planu Salomea, który został przekazany przez Prezydenta m. st. Warszawy do uzgodnień i zaopiniowania przed wyłożeniem publicznym, nie wspominając już o planie Tynkarska, który miał być już kilkakrotnie przedmiotem obrad tej komisji.  Nie porozmawiamy już także z Zarządem o negocjacjach z Lotniskiem Chopina. W załączeniu sprawozdanie z pracy komisji w 2011r. Jest to komisja, która może bardzo wiele. Tylko trzeba chcieć.

Przewiń do góry