Petycja mieszkańców przeciwko utwardzeniu ul. Drukarzy

W planach dzielnicy jest utwardzenie odcinka Drukarzy pomiędzy Owalną a Cegielnianą. Obecnie w tym miejscu znajduje się zielony teren spacerowy z wąskim chodnikiem. Część mieszkańców zdecydowanie sprzeciwia się zabetonowaniu tego odcinka, powstała więc specjalna petycja online, pod którą można składać podpisy.

Treść petycji:

W najbliższym czasie mają rozpocząć się prace mające na celu utwardzenie odcinka Drukarzy pomiędzy Owalną a Cegielnianą.

Oto fakty:

 • W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego [1] nie przewidziano tam jezdni, a jedynie szpaler drzew i ścieżkę rowerową w ramach koncepcji tzw. „parku linearnego” wzdłuż torów planowanego w przyszłości już od Tynkarskiej 
 • Zastosowano „wytrych” urzędniczy – prace będą realizowane w ramach bieżącego utrzymania, a nie jako nowa inwestycja, co ma taką konsekwencję, że nikt nie sprawdza zgodności z MPZP!
 • W efekcie na odcinku, który miał mieć charakter spacerowy, ma powstać betonowa jezdnia o szerokości 5m, z pasami tłucznia 1m po bokach 
 • Sam program nie przewiduje oświetlenia ani kanalizacji (kolejne zabetonowane przestrzenie zwiększające już i tak ogromny problem z odprowadzaniem wody opadowej)
 • Nie będzie także remontu chodnika, będącego obecnie w fatalnym stanie po modernizacji torów
 • Na chwilę obecną nie przewiduje się ścieżki rowerowej ani szpaleru drzew (postanowienia MPZP) – przy tak szerokiej drodze nie zostanie na nie miejsca na przyszłość (zaraz obok są już tereny PKP, na których wymienione elementy nie mogą się znaleźć)
 • Dla wielu mieszkańców to nieodwracalna zmiana w krajobrazie dzielnicy i niepotrzebna inwestycja w drogę prowadzącą donikąd
 • W praktyce uliczka stanie się parkingiem – Drukarzy podzieli smutny los innych włochowskich ulic

Wnioskujemy o:

 • Rezygnację z inwestycji w obecnie przewidzianym kształcie
 • Ponowną analizę zasadności wprowadzania ruchu samochodowego na tym odcinku
 • Kształtowanie terenów dzielnicy zgodnie z koncepcją Miasta Ogrodu poprzez zgodność z całościowymi planami dla dzielnicy (w tym przypadku planem parku linearnego), zamiast remontów na małą skalę, które nie przystają do siebie nawet w obrębie jednej ulicy
 • Jeżeli analiza wykaże, że ta droga dojazdowa jest jednak konieczna, wnioskujemy o jej kompleksowe zaprojektowanie (remont chodnika, oświetlenie, ścieżka rowerowa i szpaler drzew) uwzględniające spacerowy charakter terenu (np. nawierzchnia ażurowa – na wzór dróg realizowanych w Podkowie Leśnej) oraz znaki drogowe uniemożliwiające zamianę terenu w parking

Wszystkich, którym bliskie sercu jest mądre planowanie przestrzeni, w której żyjemy prosimy o podpisanie!

Więcej informacji i petycję można znaleźć tutaj.

Przewiń do góry