Plan miejscowy dla obszaru Wiktoryn (część B) – zgłoś swoje uwagi!

W dniach 25 maja-26 czerwca 2018 wyłożony do wglądu będzie plan miejscowy obszaru Wiktoryn część B. To plan, który obejmuje m.in. tzw. dawne osiedle Floryda pomiędzy ul. Czereśniową i Al. Jerozolimskimi. Z projektem planu można się zapoznać w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego i na stronie www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna dotycząca planu odbędzie się 12 czerwca (wtorek) w Urzędzie Dzielnicy Włochy, przy al. Krakowskiej 257, sala 205 (2 piętro), o godz. 17:00. Dyżury projektanta odbędą się w środy 30 maja, 6, 13 , 20 czerwca w godzinach 14.00-16.00, na parterze, w Sali Czarnej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego.

Rysunek planu można znaleźć TUTAJ

Tekst planu można znaleźć TUTAJ

Więcej informacji o planie miejscowym Wiktoryn część B – TUTAJ

Mapka pokazująca obszar objęty planem miejscowym Wiktoryn część B pomiędzy ul. Czereśniową a Al. Jerozolimskimi

Jak składać uwagi do planu?

Do planu Wiktoryn część B każdy mieszkaniec może zgłosić swoje uwagi. Można to zrobić do 17 lipca 2018, na piśmie (osobiście lub pocztą) do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub elektronicznie (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP). Tutaj znajdziecie wskazówki jak złożyć uwagi.

Fot. M.Kopania

Przewiń do góry