Pozyskaj dofinansowanie z miasta i zbieraj deszczówkę!

Warszawa kontynuuje dotacje do ekoinwestycji. Od września mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie m.in do urządzeń magazynujących tzw. „deszczówkę”, którą można wykorzystywać później np. do podlewania ogrodów. Skrzynki na wodę i oczka pomagają również zapobiegać lokalnym podtopieniom wywoływanym przez przeciążenie sieci kanalizacyjnej podczas nawałnic.

Zarówno indywidualni mieszkańcy, jak i spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, mogą otrzymać finansowe wsparcie na:

  • urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje zakopywane w grunt, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne),
  • zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub poziemne, poprzez które woda nie przenika do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na instalacji odprowadzania wody deszczowej lub w postaci oczek wodnych).

W ramach jednego wniosku można otrzymać do 4 000 zł (dotacja dla osób fizycznych oraz mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą), do 10 000 zł (pozostali wnioskodawcy niezaliczani do sektora finansów publicznych) lub nawet do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dla jednostek sektora budżetowego, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi). Dokumenty do wypełnienia i wskazówki, dotyczące zakładania urządzeń małej retencji, dostępne są na platformie Warszawa 19115 oraz na stronie zielona.um.warszawa.pl.

Przewiń do góry