Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Powstają nowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK), w tym przy ul. Zawodzie 16 (dzielnica Mokotów). Zadaniem punktów będzie bezpłatne przyjmowanie od mieszkańców odpadów komunalnych, takich jak przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, zużyte opony czy gruz z przeprowadzonych samodzielnie remontów, a przede wszystkim odpadów komunalnych kłopotliwych, takich jak farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, ale również takich jak świetlówki i baterie. Dodatkowo do PSZOK-ów mieszkańcy będą mogli przez cały rok oddawać odpady zielone.

Przewiń do góry