Radni o zagospodarowaniu Fortu V Włochy i katastrofie budowlanej na ul. Promienistej

Najbliższe posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska odbędzie się we wtorek 30 stycznia o godz. 16:30 w Urzędzie Dzielnicy Włochy (sala 205). Posiedzenie jest otwarte dla mieszkańców – serdecznie zachęcamy do udziału.

Radni i mieszkańcy będą rozmawiać m.in. o przyszłym zagospodarowaniu włochowskiego Fortu, a także o okolicznościach katastrofy budowlanej na ul. Promienistej, która miała miejsce pod koniec sierpnia 2017 r.

Wśród tematów posiedzenia także kontrowersje wokół budowy osiedla przy ul. Komitetu Obrony Robotników (dawniej ul. 17 stycznia).

Wśród zaproszonych gości:

  • Andrzej Kłosowski – Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
  • Michał Wąsowicz – Burmistrz Dzielnicy Włochy
  • Christian Młynarek – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy
  • przedstawiciel Wydziału Architektury dla Dzielnicy Włochy
  • przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy

Tutaj można sprawdzić szczegółowy porządek obrad. 

Przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska jest radna naszego Stowarzyszenia Klaudia Jastrzębska – kontakt dla mieszkańców: k.b.jastrzebska@gmail.com.

Przewiń do góry