Spotkanie z przedstawicielami ZDM ws. komunikacji we Włochach

Nowe rondo na ul. Popularnej, tranzyt na ul. Potrzebnej, dojazd do Stacji Muzeum na Odolanach, remonty i nowe przejścia dla pieszych na włochowskich ulicach – to tylko niektóre tematy najbliższej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich (ZDM).

Komisja odbędzie się 19 września (wtorek) w Urzędzie Dzielnicy Włochy o godz. 16:30 w sali 205.
Włochowscy radni kierując zaproszenie do przedstawicieli ZDM sformułowali ponad 20 zagadnień, które będą chcieli poruszyć podczas komisji (pytania od mieszkańców zbierała m.in. nasza radna Klaudia Jastrzębska, która jest przewodniczącą komisji ). Poniżej prezentujemy ich wykaz.
Jeśli jesteście zainteresowani odpowiedziami ZDM, zachęcamy do udziału w posiedzeniu komisji – jest ono otwarte dla mieszkańców.

 1. Obsługa komunikacyjna terenu związana z inwestycją „Stacja Muzem” – jak będzie wyglądał  ruch ul. Potrzebną? Jak wyglądają plany związane z ul. Parowcową – bis?
 2. Kwestia tranzytu ul. Potrzebną – wprowadzenie zakazu poruszania się samochodów ciężkich tą ulicą w godzinach nocnych 22:00-7:00 ; ile zezwoleń C16 dla samochodów ciężarowych wydał ZDM na przejazd ul. Potrzebną?
 3. Możliwość zainstalowania ograniczników wysokości przed wszystkimi przejazdami kolejowymi między Starymi a Nowymi Włochami?
 4. Jak ma wyglądać tranzyt przez PKP Włochy w związku z remontem linii kolejowej 447?
 5. Czy ZDM podjął jakiekolwiek działania po analizie hałasu przeprowadzonej dwa lata temu, która wykazała przekroczenia norm zarówno w dzień jak i w nocy
 6. Możliwość wytyczenia ścieżek rowerowych w tunelu na ul. Globusowej, na ul. Chrobrego do ul. Ryżowej w połączeniu z ul. Kleszczową.
 7. Możliwość wytyczenia przejścia dla pieszych  na ul. Cegielnianej (bliżej tunelu).
 8. Organizacja ruchu po zamknięciu linii kolejowej i kwestia bus pasów. Jak wygląda transport publiczny po zamknięciu linii kolejowej.
 9. Rozwiązanie kwestii niebezpiecznego omijania autobusów stojących na przystankach autobusowych na ul. ks. Chrościckiego i ul. Techników (brak zatok autobusowych).
 10. Czy ZDM planuje jakiekolwiek doświetlenie LED przejść dla pieszych we Włochach? Jaka ilość i lokalizacje? (propozycje: przejście dla pieszych ul. Cegielnianej i Techników).
 11. Możliwość zainstalowania aktywnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. ks. J. Chrościckiego i ul. Rybnickiej, w okolicy kościoła na ul. Popularnej, na kryzowaniu ul. Mikołajskiej, Popularnej i Krańcowej.
 12. Informacja na temat budowy ronda na ul. Popularnej w okolicy wjazdu do Castoramy i Black Red White.
 13. Wniosek o remont i budowę chodnika na ul. Świerszcza.
 14. Wniosek o pasy na skrzyżowaniu ul. Wałowickiej i Nastrojowej – po obu stronach.
 15. Kwestia odmalowania pasów na ul. Bolesława Chrobrego.
 16. Jakie rozwiązania komunikacyjne planuje ZDM w związku z robotami MPWIK na ul. Chrobrego? Postulat dot. postawienia tymczasowej dodatkowej sygnalizacji świetlnej.
 17. Postulat wprowadzenia strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h m.in. na ul. Techników i ks. Chrościckiego.
 18. Postulat naprawy tymczasowej nawierzchni ul. Popularnej przy ul. B.Chrobrego.
 19. Postulat remontu chodnika na ul. Popularnej po stronie parzystej.
 20. Postulat kompleksowego remontu ul. Globusowej.
 21. Przyszłość skrzyżowania ul. Parowcowej i ul. Dźwigowej (rondo, sygnalizacja świetlna).
 22. Postulat oświetlenia przejścia dla pieszych na al. Krakowskiej przy przystanku Lipowczana. Czy jest możliwe zorganizowanie sygnalizacji świetlnej?
 23. Postulat modernizacji skrzyżowania al. Krakowskiej i ul. Instalatorów oraz remontu ul. Instalatorów między ul. Szybką a ul. Rakowską.
Przewiń do góry