Stan wymiany „kopciuchów” we Włochach

Z informacji pozyskanych od włochowskiego Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami wynika, że w 2021 roku zlikwidowano 23 „kopciuchy” w lokalach należących do dzielnicy.

Wymiana pieców opalanych węglem w minionym roku kosztowała 821 tys. zł. Dla porównania w 2020 roku dzielnica wymieniła 12 „kopciuchów”. Według danych ZGN w lokalach dzielnicowych pozostają do wymiany jeszcze 64 tego typu przestarzałe instalacje.

Wymień kopciucha – skorzystaj z dotacji!

Według obowiązującego prawa do końca roku nie tylko miasto w swoich lokalach, ale także mieszkańcy muszą wymienić przestarzałe piece na drewno i węgiel (które nie spełniają wymogów tzw. klasy 3, 4 lub 5). Obecnie właściciele mogą ubiegać się o dotacje z Urzędu Miasta na ten cel w wysokości 70%. Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, a także gminne i powiatowe osoby prawne. Więcej informacji o programie na stronie Urzędu Miasta.

Przewiń do góry