Uchwała antysmogowa dla Mazowsza przyjęta!

Radni Sejmiku województwa mazowieckiego jednogłośnie przyjęli dziś tzw. uchwałę antysmogową. Nowe prawo wprowadza m.in. zakaz używania przestarzałych pieców!

Uchwała wprowadza regulacje, które pozwolą ograniczyć zanieczyszczenie powietrza na Mazowszu, zwłaszcza w okresie zimowym.

Co zmieni uchwała antysmogowa?

Uchwała przewiduje:

  • zakaz stosowania, od 1 lipca 2018 roku, mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, sypkiego węgla kamiennego oraz ich mieszanek
  • zakaz stosowania biomasy o wilgotności przekraczającej 20%
  • od dnia 1 stycznia 2023 zakaz stosowania pieców niespełniających klasy 3, 4 lub 5 normy PN-EN 303-5:2012, eliminując tzw. kopciuchy
  • od 1 stycznia 2028: zakaz stosowania pieców niespełniających 5 (najwyższej przewidzianej) klasy emisyjności
  • od 1 stycznia 2023 zakaz eksploatacji kominków nie spełniających  wymogów dotyczących tzw. ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (norm określonych w pkt 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. U. UE L 193 z 21.7.2015, str. 1, z późn. zm.3)).

Nasze Stowarzyszenie brało udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały. Jej przyjęcie to bardzo dobra wiadomość, choć niestety pozostawiono możliwość dopuszczenia instalacji bez automatycznego podajnika, co może ułatwić spalanie na przykład śmieci czy zakazanych paliw. Jednocześnie zależy nam na wprowadzeniu skutecznych mechanizmów kontrolnych i programów wsparcia do wymiany pieców, tak by decyzja ta nie dotknęła najuboższych mieszkańców Mazowsza.

Przypominamy też, że w Warszawie głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza (pyłów i tlenków azotu) pozostaje emisja z transportu i liczymy na tym polu również na aktywność samorządu.

Oskar Kulik

Przewiń do góry