Usuwanie liści i gałęzi

Jak możemy przeczytać na stronie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, mieszkańcy, których prywatne posesje i ich otoczenie zanieczyszczane są liśćmi i gałęziami z drzew przyulicznych mają możliwość ( po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wydziałem Ochrony Środowiska tut. Urzędu) nieodpłatnego przekazania zebranych odpadów roślinnych.

Ponadto Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego z 2006 r. Nr.146.poz.4803, z późn. zm. ogłoszonymi w Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego z 2009 r. Nr. 168, poz.4884) w § 11 i 26 przewiduje  na terenach rozproszonej zabudowy jednorodzinnej i terenach rolniczych  dodatkowe możliwości zagospodarowania wymienionych odpadów roślinnych poprzez ich kompostowanie lub spalanie we własnym zakresie (ograniczając uciążliwości z tego tytułu dla innych mieszkańców).
Informacja na stronie Urzędu jest wycinkiem odpowiedzi na zapytanie radnej Jolanty Piecuch z dnia 14 września 2012 r. w tej sprawie. Warto więc zapoznać się z pozostałymi informacjami w niej zawartymi. Czy ktoś z Państwa wiedział o akcjach przeprowadzonych w dzielnicy  w dniach 14-15 oraz 21-22 września?

Przewiń do góry