Uwagi do Studium Warszawy rozpatrzone

Wczoraj opublikowano rozstrzygnięcie uwag złożonych do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st Warszawy.

O możliwości składania uwag informowalismy mieszkańców w maju tego roku .
Licznie złożone przez mieszkańców Włoch uwagi dotyczyły m.in. terenu, na którym MPO planowało sortownię śmieci. Mieszkańcy skutecznie zawalczyli o niedopuszczenie przekształcenia tego terenu w tereny usługowo- przemysłowe, co zaproponowało Miasto w wyłożonym projekcie Studium. Mieszkańcy wnosili o wprowadzenie tam funkcji mieszkaniowej. Prezydent Warszawy, po rozpatrzeniu uwag zdecydowała, że zachowana tam będzie funkcja usługowa z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej na 40 procent terenu.

Przewiń do góry