Wykaz „wuzetek” i pozwoleń na budowę w internecie

Na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy powstała zakładka dot. ogłoszeń i informacji Wydziału Architektury i Budownictwa. Będą w niej sukcesywnie publikowane m.in. decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę.

Jak czytamy w komunikacie urzędu dzielnicy Włochy od 10 grudnia:

„obowiązują nowe regulacje i procedury antykorupcyjne. Aby zapewnić pełną transparentność i przejrzystość w procesie wydawania decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji na terenie m.st. Warszawy wprowadzone są nowe rozwiązania, które zwiększą kontrolę społeczną nad toczącymi się w stołecznych urzędach postępowaniami.
Pakiet nowych procedur i regulacji obejmuje publikację w internecie:
• wydawanych decyzji o warunkach zabudowy;
• wydawanych pozwoleń na budowę;
• umów podpisywanych z art. 16 „Ustawy o drogach publicznych”;
• informacji o wnioskach o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
• informacji o zgłoszeniach robót budowlanych;
• informacji o wnioskach o pozwolenie na budowę;
• informacji o wnioskach o wydanie warunków zabudowy.
W internecie pojawią się nie tylko bieżące informacje, ale będą również sukcesywnie zamieszczane dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań od początku bieżącej kadencji samorządu, a także te co do których pojawiać się będą wnioski o dostęp do informacji publicznej. Dzięki temu rozwiązaniu każdy będzie miał wgląd w prowadzone postępowania związane z procesami inwestycyjnymi i zagospodarowaniem przestrzennym Warszawy. Nowe procedury i regulacje wchodzą w życie od 10 grudnia br., informacje dotyczące wcześniejszych postępowań będą stopniowo uzupełniane”.

Informacje można znaleźć w zakładce: http://ud-wlochy.waw.pl/page/624,ogloszenia-wydzialu-architektury-i-budownictwa.html 

Przewiń do góry