Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul.Naukowej i Czereśniowej

Dnia 6 maja 2013 r. zostanie ponownie wyłożony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ul. Naukowej i Czereśniowej (ponowiona procedura po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).

Ze sposobem rozpatrzenia uwag i projektem planu można zapoznać się w dniach od 6 maja 2013 r. do 5 czerwca 2013 r. w PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, piętro XX, sala nr 2018, o godz. 16.00.

To nietypowy plan i nietypowa procedura. Korzystając z pisarskiej pomyłki urzędników, plan został przez jednego z deweloperów zaskarżony do sądu administracyjnego. Sąd nakazał ponowienie procedury dla fragmentu oznaczonego MNW-12.2 celem ustalenia, czy dla przyszłych inwestycji na tym terenie wysokość ściany frontowej powinna wynosić 8 czy 10 metrów.   Projektanci zaproponowali 8 metrów, bo taka wysokość przewidziana była w pierwotnym planie dla sąsiednich obszarów o tej samej funkcji. Takie parametry zaakceptowali mieszkańcy i takie też rozwiązanie zaakceptowała Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Nie zważając jednak na te opinie, Prezydent Warszawy za namową burmistrza M.Wąsowicza, próbuje teraz zalegalizować roboty budowlane przy planowanym biurowcu (Naukowa 11/13), którego budowa rozpoczęła się w 1999 roku w oparciu o wydaną w drodze przestępstwa przez urzędników gminy Włochy decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Przewiń do góry