Wyniki konsultacji społecznych nowego studium dla Warszawy

Mieszkańcom Rakowa bardzo brakuje zieleni, a mieszkańcom Nowych Włoch miejsc spotkań i rozrywki – to niektóre z wniosków płynących z geoankiety dot. nowego studium Warszawy.

Biuro Architektury i Planowania m.st. Warszawy opublikowało raport z konsultacji społecznych nowego Studium dla Warszawy. Konsultacje na etapie składania wniosków do Studium trwały cztery miesiące (od 13 września 2018 do 9 stycznia 2019).

Przez cały czas trwania konsultacji można było skorzystać z geoankiety, w której mieszkańcy odpowiadali na pytania dotyczące przestrzeni Warszawy, jej zagospodarowania oraz oceny jej aktualnego stanu. Włochowianie najliczniej ze wszystkich mieszkańców Warszawy wzięli udział w jej wypełnieniu. Oto niektóre wnioski, które płyną z zebranych w czasie konsultacji opinii:

  • Nowe Włochy znalazły się wśród najczęściej wskazywanych rejonów ze słabym dostępem do miejsc spotkań mieszkańców
  • mieszkańcy Nowych Włoch znaleźli się wśród najmniej zadowolonych z dostępu do miejsc rozrywki
  • mieszkańcy Rakowa znaleźli się wśród najmniej zadowolonych z obecności terenów zielonych w swojej okolicy
  • mieszkańcy Rakowa znaleźli się wśród najmniej zadowolonych z liczby wydarzeń kulturalnych w swojej okolicy
  • wielu mieszkańców Włoch zgłosiło potrzebę stworzenia dogodnego połączenia pieszo-rowerowego między ul. ks. Chrościckiego a przyszłą stacją metra w rejonie Połczyńskiej

Pełne podsumowanie geoankiety i całego procesu konsultacji można przeczytać TUTAJ

Przeczytaj także o zorganizowanej przez nasze Stowarzyszenie akcji wspólnego pisania wniosków do nowego Studium Warszawy. 

Przewiń do góry