Co ze zmianami we włochowskim Wydziale Architektury?

W czerwcu ponad 200 mieszkańców Włoch podpisało się pod pismem skierowanym do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz oraz do Burmistrza Dzielnicy Włochy Michała Wąsowicza ws. konieczności przeprowadzenia zmian kadrowych na stanowisku naczelnika dzielnicowego Wydziału Architektury i Budownictwa.

Wielu mieszkańców jest coraz bardziej zaniepokojonych postępującym chaosem przestrzennym w naszej dzielnicy. Zła sytuacja trwa już od wielu lat, a na horyzoncie nie widać żadnych zmian. Powstaje coraz więcej inwestycji nijak nie pasujących do otoczenia i naruszających ład przestrzenny – takiego stanu rzeczy mają dość mieszkańcy.

Mieszkańcy w petycji zgłosili swoje liczne zastrzeżenia wobec naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa w związku ze sposobem  realizacji przez wydział procedur wydawania decyzji administracyjnych  o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę. Analizy wykonywane w trakcie postępowań są często niekorzystne dla mieszkańców, gdyż urzędnicy interpretują przepisy prawa jednostronnie  na rzecz  inwestorów zewnętrznych, którzy często mają duże zaplecze prawne do obsługi swoich projektów. Powtarzające się wobec Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy Włochy zarzuty to m.in. nieodpowiednia interpretacja zasady dobrego sąsiedztwa, nieuznawanie mieszkańców za stronę w postępowaniu (przez co nie mogą składać odwołań od  decyzji), ograniczanie przez nowo budowane obiekty działkom sąsiednim dostępu do światła oraz zaburzanie warunków wodnych przez kopanie głębokich garaży, co ma bezpośredni wpływ na sąsiednie ogrody.

Mieszkańcy w swoim piśmie wnoszą o rozpisanie konkursu na stanowisko naczelnika wydziału architektury licząc, że nowa osoba będzie chronić przede wszystkim interesy mieszkańców, a nie nowych inwestorów, którzy w wielu przypadkach nie szanują lokalnej społeczności i istniejącej zabudowy.

Prezydent m.st Warszawy skierowała pismo  do Rady Dzielnicy Włochy interpretując to jako skargę.

Niestety Burmistrz Dzielnicy Włochy Michał Wąsowicz, który nadzoruje od wielu lat Wydział Architektury do dzisiaj nie zajął stanowiska w tej sprawie. Czekamy na jego odpowiedź na petycję mieszkańców. 

Przewiń do góry