Zmiany w dzielnicowym Wydziale Architektury

W marcu nastąpiła zmiana na stanowisku naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy Włochy. Po wieloletnim pełnieniu tej funkcji ze stanowiska odeszła p. Agnieszka Tycińska.

W czerwcu 2018 r. ponad 200 mieszkańców Włoch podpisało się pod pismem skierowanym do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz oraz do ówczesnego Burmistrza Dzielnicy Włochy Michała Wąsowicza ws. konieczności przeprowadzenia zmian kadrowych na stanowisku naczelnika dzielnicowego Wydziału Architektury i Budownictwa.

Mieszkańcy w petycji zgłosili swoje liczne zastrzeżenia wobec naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa w związku ze sposobem realizacji przez wydział procedur wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę. Analizy wykonywane w trakcie postępowań były często niekorzystne dla mieszkańców, gdyż urzędnicy interpretowali przepisy prawa jednostronnie na rzecz inwestorów zewnętrznych, którzy często mają duże zaplecze prawne do obsługi swoich projektów. Powtarzające się wobec Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy Włochy zarzuty to m.in. nieodpowiednia interpretacja zasady dobrego sąsiedztwa, nieuznawanie mieszkańców za stronę w postępowaniu (przez co nie mogą składać odwołań od decyzji), ograniczanie przez nowo budowane obiekty działkom sąsiednim dostępu do światła oraz zaburzanie warunków wodnych przez kopanie głębokich garaży, co ma bezpośredni wpływ na sąsiednie ogrody.

Postulaty zawarte w piśmie nie zostały zrealizowane ani przez burmistrza Wąsowicza, ani przez panią prezydent.

Na zmianę trzeba było czekać do przyjścia nowych władz dzielnicy. Aktualnie pełniącym obowiązki Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa jest Leszek Mroczyński – liczymy na dobrą współpracę na rzecz dbania o ład przestrzenny Włoch!

Przewiń do góry