Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. ks. Chrościckiego

Na ostatniej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, która odbyła się 23 sierpnia w Urzędzie Dzielnicy Włochy sporo czasu poświęcono kwestii poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. ks. Chrościckiego. Gościem komisji był dyrektor Tamas Dombi, który przedstawił aktualne plany Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) w tym temacie.

Jeszcze kilka miesięcy temu przedstawiciele ZDM proponowali instalację na ul. ks. Chrościckiego azylów dla pieszych i montaż progów zwalniających (z rozstawem dostosowanym do swobodnego przejazdu autobusów). Zwłaszcza to drugie rozwiązanie wzbudziło sporo dyskusji wśród mieszkańców, stąd z inicjatywy naszej radnej Klaudii Jastrzębskiej ten temat ponownie został poruszony na komisji, tak by wszystkie zainteresowane strony mogły się wypowiedzieć.

Plany ZDM dot. ul. ks. Chrościckiego

Obecny na komisji 23 sierpnia zastępca dyrektora ds. technicznych Tamas Dombi zapowiedział, że ZDM na razie odstępuje od pomysłu instalacji progów. Uzasadnił to uwagami zgłaszanymi przez część mieszkańców, a także faktem, że projekt ten był zgłoszony w ramach tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego, ale nie został wybrany w głosowaniu. Jednak jesienią powtórzone zostaną badania dotyczące natężenia ruchu na ul. ks. Chrościckiego, które staną się punktem wyjścia do wybrania ostatecznie najlepszych rozwiązań dla tej ulicy.

Dla uspokojenia czy zwiększania bezpieczeństwa można rozważyć oprócz progów azyle/wyspy dla pieszych na środku jezdni, ale także np. wyniesione skrzyżowanie (po których wg ZDM auta mogą przejeżdżać z prędkością ok. 40/50 km h). W przypadku skrzyżowania ul. Rybnickiej z  ul. ks. Chrościckiego nie wchodzi w grę jednak np. wprowadzenie tzw. aktywnego przejścia dla pieszych – wg ZDM ze względu na częsty ruch pieszych wzdłuż ulicy, czujniki reagowałyby tam cały czas, co mijałoby się celem. Osobną kwestią pozostają niebezpieczne manewry kierowców wyprzedzających na podwójnej ciągłej autobusy zatrzymujące się na przystankach wzdłuż Chrościckiego i wjeżdżających na pasy podczas przechodzenia pieszych. Tutaj ZDM zapowiedział analizę wprowadzenia fizycznych blokad na jezdni, które uniemożliwiałyby takie działania kierowców.

Do wszystkich powyższych problemów i potencjalnych rozwiązań ZDM chce podejść kompleksowo.  Wyniki badań ruchu na ul. ks. Chrościckiego mają być znane do końca października. Od listopada 2018 r. do lutego 2019 r. ZDM planuje przygotować projekt rozwiązań, tak by już wiosną mogły zostać wdrożone. Nasze Stowarzyszenie będzie monitorować sprawę, tak by informacje o proponowanych rozwiązaniach dotarły odpowiednio wcześniej do naszych mieszkańców i mogły zostać ostatecznie skonsultowane.

Przewiń do góry