Posiedzenie dzielnicowej komisji ws. parku na Polach Karolińskich

W dniu 28 marca odbyła się Komisja Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego poświęcona tematowi utworzenia parku na Polach Karolińskich. Niestety nie przyszli kluczowi rozmówcy dla sprawy, czyli przedstawiciele władz Warszawy i Urzędu Miasta. To kolejny przejaw lekceważenia przez władze miasta mieszkańców dzielnicy Włochy w tej sprawie.

Na Komisji obecni byli przedstawiciele Zarządu Dzielnicy, Pan Burmistrz Jarosław Karcz oraz jego Zastępca Pan Burmistrz Sebastian Piliński, Radni Dzielnicy oraz mieszkańcy, w tym członkowie Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy.
Na początku Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena Kaźmirowicz-Młot przypomniała historię zabiegów o park, a następnie Zarząd przedstawił mieszkańcom aktualny stan sprawy. Pan Burmistrz Sebastian Piliński przekazał informację, że około rok temu był na rozmowie z Zastępczynią Prezydenta Panią Aldoną Machnowską-Góra. Pan Burmistrz rozmawiał wtedy o kompromisowym załatwieniu sprawy i postawieniu na części działki 3/2 obręb 2-09-10 budynku, a na pozostałej utworzenia terenu zieleni. I takie jest nadal aktualne stanowisko Miasta. Przekazał również informację, że mieszkańcy wnioskują o utworzenie terenu zieleni na całej działce.
Kolejne już rozmowy prowadził Pan Burmistrz Jarosław Karcz. Według przekazanych informacji, aktualnie TBS zajęty jest innymi inwestycjami i nie jest zainteresowany budową bloku na Polach Karolińskich. Prowadzona jest też analiza potencjalnego wykorzystania działki pod budowę. Nie została ona jeszcze zakończona, ale Pan Burmistrz będzie prowadził jeszcze rozmowy w tej sprawie. Przekazał informację, że planuje przeprowadzić taką rozmowę z prezydentem Trzaskowskim.
Pani Jolanta Piecuch, przedstawicielka Zarządu Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy, ponownie przedstawiła nasze stanowisko. Niezmiennie wnioskujemy o utworzenie parku na całej działce i podjęcie kolejnych, przynoszących realne efekty, działań przez Urząd Dzielnicy Włochy. Stanowisko to związane jest z troską o ochronę istniejącego zadrzewienia i skateparku, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Miasta co do utworzenia terenu zieleni oraz brakiem podjęcia rozmowy z mieszkańcami przez Zarząd m. st. Warszawy.
Na komisji radni nie przyjęli oficjalnego stanowiska w sprawie. Poparcie dla idei powstania parku na końcu ul. Chrościckiego zostało przyjęte jednogłośnie na Radzie Dzielnicy Włochy już w dniu 28.08.2023 roku.

Magdalena Tomczak 

Przewiń do góry