Wybory samorządowe w Warszawie: kandydaci ruchów miejskich we Włochach

W tegorocznych wyborach samorządowych w naszej dzielnicy startuje kilku kandydatów popieranych przez Ruchy Miejskie m.in. Przemysław Gan, Magdalena Tomczak, Jan Zagdański i Bogdan Różycki.

Poniżej kandydaci, których bardzo polecamy Waszej uwadze! Nie są to politycy, ale społecznicy, z których każdy ma doświadczenie w pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Kandydaci ruchów miejskich startują w tym roku z listy komitetu Lewicy.

Magdalena Tomczak – okręg I , miejsce 2 (obwody: Przepiórki, Rejonowa, Chrościckiego, Promienista, Solipska, Chrobrego)

Włochowianka z wyboru.
Ponad 10 lat temu wybrałam Nowe Włochy jako miejsce do życia. Urzekły mnie tak bardzo, że postanowiłam zostać tu na stałe i pragnę zmieniać naszą okolicę na lepszą.

Park na końcu ul. Chrościckiego – bo marzenia trzeba spełniać.
Szczególnie bliski mojemu sercu od kilku lat jest temat utworzenia parku na końcu ul. Chrościckiego. Złożyłam w tej sprawie wiele pism i odbyłam liczne rozmowy zarówno z mieszkańcami jak i urzędnikami, radnymi Dzielnicy i Miasta oraz Zarządem Dzielnicy. W poprzednim roku zebraliśmy i złożyliśmy w ratuszu blisko 1200 podpisów poparcia dla utworzenia parku. Miałam również przyjemność być inicjatorką oraz współorganizatorką sąsiedzkiego pikniku, dzięki któremu mogliśmy w sierpniu wspólnie korzystać z uroku tego miejsca. Cały czas staram się zwiększać zainteresowanie sprawą utworzenia parku na Polach Karolińskich. Obszar ten ma duży potencjał i w przyszłości może stać się atrakcyjnym kompleksem rekreacyjno-sportowym. Chcę by nasza dzielnica była zielona i przyjazna do życia zgodnie z ideą Miasta-Ogrodu Włochy.

Poprawa stanu dróg.
Równie ważną dla mnie sprawą są włochowskie drogi, które niestety są w opłakanym stanie, pełne dziur i notorycznie zalewane. Dzięki Państwa głosom, w tym roku, w ramach budżetu obywatelskiego będzie realizowany mój projekt „Nie dla Wenecji we Włochach”. Dodatkowe środki na profilaktyczne czyszczenie studzienek powinny częściowo pomóc. Zamierzam dalej działać w tym temacie.

Przyjazne Włochy.
W poprzednim roku wspólnie z innymi Rodzicami i Dyrekcją Przedszkola Publicznego nr 77 udało nam się pozyskać z Urzędu Dzielnicy środki na remont placu zabaw przy budynku przedszkola przy ul. Ciszewskiej i Potrzebnej. Zgłosiłam również potrzebę poprawy bezpieczeństwa na ul. Pola Karolińskie. Ważną dla mnie sprawą była także rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66. Cieszę się, że wszystkie te tematy będą lub zostały zrealizowane. Pragnę by Włochy były przyjazne, a Urząd Dzielnicy otwarty na potrzeby mieszkańców.

Dlaczego kandyduję?
Decyzja o starcie w wyborach do Rady Dzielnicy podyktowana jest chęcią zwiększenia możliwości działania na rzecz naszego wspólnego otoczenia. Jako radna będę miała większy wpływ na projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy. Prosząc o Państwa głos w zbliżających się wyborach zobowiązuję się, że będę dalej działać i starać się zmieniać nasze Włochy na lepsze.

Przemysław Gan – okręg II, miejsce 1 (obwody: Śląska, Naukowa, Cietrzewia, al. Krakowska, Centralna, Instalatorów)

Kim jestem? Nazywam się Przemysław Gan. Urodziłem się w 1983 roku w Szpitalu Św. Zofii na Woli, w rodzinie mocno związanej z historią naszego miasta. Od najmłodszych lat wychowywałem się w duchu zaangażowania społecznego i pomocy innym, co najlepiej odzwierciedla działalność moich pradziadków w Powstaniu Warszawskim oraz przy tworzeniu Miasta Ogrodu Włochy.
Co zrobiłem dotychczas dla naszej dzielnicy? Obecnie, poza pracą zawodową, od 7 lat angażuję się w działalność Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Włochy oraz w inicjatywę Miasto Jest Nasze. Brałem czynny udział w konsultacjach społecznych, m.in. w uchwały krajobrazowej oraz polityki mobilności. Jako aktywny uczestnik życia społecznego, składałem wnioski w budżecie partycypacyjnym. Od 7 lat prowadzę stronę Tak czy Nie Warszawa Włochy, gdzie relacjonuję zmiany zachodzące w naszej dzielnicy, dzielę się swoimi spostrzeżeniami oraz informuję o działaniach miasta oraz naszej dzielnicy. Obecnie jestem przewodniczącym Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.
Nad czym chciałbym pracować jako radny? Jestem zdecydowanym zwolennikiem transparentności działań urzędników oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Jako przedstawiciel mieszkańców naszej dzielnicy w Radzie Dzielnicy Włochy, będę dążył do wdrożenia rozwiązań, które poprawią dialog z mieszkańcami, transparentność działań urzędników oraz ład przestrzenny. Chcę podnieść jakość dyskusji w Radzie Dzielnicy i Komisjach, przywrócić głos i wagę mieszkańców w Radzie Dzielnicy i Komisjach oraz wymagać przejrzystych działań i decyzji Zarządu Dzielnicy, a także wyznaczenia celów do realizacji. Będę pracował nad przywróceniem mieszkańcom Budżetu Obywatelskiego oraz udziału włochowskich organizacji pozarządowych w współtworzeniu Włoch.
Mieszkając tu razem z Wami, pragnę wspólnie dążyć do stworzenia lepszego miejsca do życia. Wierzę w miasto, które kładzie nacisk na potrzeby mieszkańców, niezależnie od ich politycznych przekonań.

Jan Zagdański – okręg III, miejsce 1 (obwody: Malownicza, Gładka, Astronautów, Lechicka, Radarowa, Sulmierzycka, 1 sierpnia)

Nazywam się Jan Zagdański. Urodziłem się w Warszawie w 1996 roku, na Okęciu spędzałem sporo czasu jako dziecko – zapamiętałem jego przestronność, zieleń i spokój. Dlatego cieszę się, że dane mi było zamieszkać w tej okolicy. Jestem tu już od 4 lat!
Niedługo po mojej przeprowadzce na Jadwisin zapadł wyrok na pawilony przy Radarowej, które pamiętam jeszcze z dzieciństwa jako centrum lokalnej społeczności. Całym sercem zaangażowałem się w akcję ochrony pawilonów, zanim jeszcze zostały zamknięte. Mimo zebrania setek podpisów pod petycją do Spółdzielni Mieszkaniowej i zasięgu medialnego, nie udało się uratować pawilonów. Wspomnieliśmy o nich, gdy z moją partnerką organizowaliśmy spacer miejski po opuszczonych miejscach naszej okolicy. To piękne miejsce do życia, ale przykro patrzeć, jak jego potencjał marnieje. Dlatego działam! Zależy mi, aby oddać jak największą decyzyjność w ręce mieszkanek i mieszkańców, a na ręce władz i lokalnych graczy patrzeć wnikliwie.

Bogdan Różycki – okręg III, miejsce 7 (obwody: Malownicza, Gładka, Astronautów, Lechicka, Radarowa, Sulmierzycka, 1 sierpnia)

Urodzony na ul. Słowiczej, chrzest i Pierwsza Komunia w parafii św. Franciszka. Treningi na RKS Okęcie. Absolwent LO 43 przy ul. Gładkiej. W czasie nauki działał w samorządzie szkolnym oraz był drużynowym i instruktorem szczepu 174 WDH, działających na terenie Włoch. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę zawodową zakończył jako mianowany urzędnik państwowy.
Obecnie emeryt, szczęśliwy dziadek, ulubione hobby-zajmowanie się roślinkami na własnej działce.
Od 25 lat aktywnie działa w Stowarzyszeniu Harcerzy Starszych Okęcie, które m.in. współpracuje w dziedzinie kultury i historii z władzami samorządowymi.
Przewiń do góry