Ekspertyza dot.wpływu mieszkańców na zagospodarowanie placu dworca PKP

Na zamówienie Stowarzyszenia, Kancelaria Magnusson we współpracy z p. Grzegorzem A. Buczkiem (Towarzystwo Urbanistów Polskich i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej) sporządziła ekspertyzę na temat możliwości wpływu mieszkańców Włoch na kształtowanie przestrzeni wokół stacji PKP Warszawa Włochy w aktualnym stanie formalno-prawnym, czyli po stwierdzeniu nieważności planu zagospodarowania przestrzennego Tynkarska przez Wojewodę Mazowieckiego.

To bardzo ważny dla mieszkańców materiał tak edukacyjny jak i praktyczny i instruktażowy. Zawiera tłumaczenie zapisów unieważnionego planu dla mieszkańców. Wyjaśnia czego mieszkańcy mogą się spodziewać przy utrzymaniu takich samych ustaleń w nowym planie. Wskazuje szanse i zagrożenia w przypadku różnych scenariuszy w trakcie powtórzonej procedury sporządzenia planu i przede wszystkim zawiera właśnie tę procedurę po  unieważnieniu planu. Ekspertyza wskazuje możliwe dwa skrajne rezultaty urbanistyczno architektoniczne zatwierdzenia planu. W ekspertyzie podkreślono także  praktyczne znaczenie planu – plan nabiera znaczenia dopiero w momencie decyzji inwestycyjnych, które muszą być z nim zgodne. Nie wywiera natomiast żadnych obowiązków realizacji ustaleń planu w określonym terminie. Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją ekspertyzy .

Ekspertyza została sfinansowana z funduszy EOG w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy projektu „Aktywni Mieszkańcy kształtują przezstrzeń Miasta Ogrodu Włochy 2014-2015” w ramach programu Obywatele dla Demokracji .

Przewiń do góry