#LexDeweloper: Będą zmiany w specustawie mieszkaniowej

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział w konferencji podsumowującej konsultacje publiczne dot. specustawy mieszkaniowej, która 27 kwietnia odbyła się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Tzw. specustawa mieszkaniowa określana także nazwą #Lexdeweloper została skierowana do konsultacji publicznych w połowie marca 2018 r. Jej projekt został przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i przewidywał szereg kontrowersyjnych zapisów. Umożliwiał m.in. budowanie inwestycji przez deweloperów wbrew obowiązującym planom miejscowym (po uzyskaniu uchwały rady gminy) i bez ograniczeń w wysokości (w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców).

Z projektem specustawy mieszkaniowej z marca 2018 r. można się zapoznać tutaj

W toku konsultacji publicznych nasze Stowarzyszenie wniosło uwagi do projektu wspierające stanowisko Kongresu Ruchów Miejskich w tej sprawie oraz zaapelowaliśmy o zaprzestanie prac nad tym szkodliwym dla jakości ładu przestrzennego prawem. W naszej ocenie zapisy ustawy pogłębią chaotyczną zabudowę polskich miast i w sposób nieprawdopodobny uprzywilejowują interesy deweloperów względem lokalnych społeczności i zwykłych obywateli.

Co się zmienia w projekcie specustawy mieszkaniowej?

Po analizie łącznie ponad 1000 uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych Ministerstwo przygotowało propozycję zmian w projekcie ustawy, które przedstawiło w czasie konferencji 27 kwietnia.

Najważniejsze proponowane przez resort zmiany to:

  • Planowane przez deweloperów inwestycje będą musiały być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale nadal NIE BĘDĄ musiały być zgodne z obowiązującymi planami miejscowymi
  • Zniesiono udział Wojewody w procesie wydawania zgody na lokalizację inwestycji. Zamiast tego cały proces decyzyjny ma być prowadzony przez gminę, bez udziału wojewody.
  • Zmodyfikowano propozycję standardów urbanistycznych dla inwestycji. W pierwotnym projekcie proponowano m.in. aby inwestycje mieszkaniowe mogły być lokalizowane w odległości nie większej niż 1000 m od przystanków transportu publicznego czy w odległości nie większej niż 3000 m od szkoły podstawowej i przedszkola. W zmodyfikowanym projekcie zmienią się zapisy w tym zakresie dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, w taki sposób, że te odległości będą musiały być o połowę mniejsze.
  • Zmieniono zapisy dot. wysokości planowanych inwestycji – do tej pory ustawa przewidywała, że w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców nie ma żadnych ograniczeń w wysokości planowanych inwestycji. W nowym projekcie gminy będą mogły wprowadzać takie ograniczenia.
  • Okres obowiązywania ustawy ustalono na 10 lat, wcześniej miała obowiązywać bezterminowo

Niestety podczas konferencji nie został zaprezentowany nowy tekst ustawy, na podstawie którego moglibyśmy ocenić poszczególne zmiany. Jednak z pewnością nadal bardzo negatywnie oceniamy utrzymanie możliwości budowania inwestycji mieszkaniowych w sprzeczności z obowiązującymi planami miejscowymi.

Minister Artur Soboń zapowiedział na konferencji, że tekst nowego projektu ustawy powinien być dostępny po 7 maja. Czekamy więc z pełną analizą na te zmodyfikowane zapisy.

Przydatne materiały:

Przewiń do góry