O jakim placu przy dworcu marzą mieszkańcy? Spotkanie ze studentami Politechniki Warszawskiej

Nasze Stowarzyszenie od 5 lat aktywnie zwraca uwagę na problem zagospodarowania okolic dworca PKP. Tym razem podjęliśmy współpracę ze studentami architektury, którzy na nasze zaproszenie opracują projekty rozwiązan przestrzennych dla tego terenu w oparciu o opinie zgłaszane przez mieszkańców.

Spotkanie ze studentami* Politechniki Warszawskiej w sobotę 17 marca rozpoczęliśmy w południe od wspólnego spaceru po placu wokół PKP Włochy oraz Parku Kombatantów i okolicach Stawu Koziorożca. Na szczęście pogoda była wymarzona. Podczas przechadzki członkowie naszego Stowarzyszenia opowiedzieli gościom o historii Miasta Ogrodu Włochy oraz specyfice naszej dzielnicy.

O 13:00 przenieśliśmy się do Ady. Tam dołączyli do nas pozostali mieszkańcy Włoch. Przez blisko dwie godziny wspólnie odpowiadaliśmy na pytania studentów i dyskutowaliśmy o tym jak chcielibyśmy, aby wyglądał plac wokół PKP Włochy. Wśród głosów mieszkańców pojawiały się najczęściej postulaty dotyczące zaprojektowania tam reprezentacyjnej przestrzeni, ale nie zabrakło też opinii wizjonerskich (np. o częściowym przykryciu wyjazdu z tunelu) czy bardziej praktycznych (np. o parkingu typu „Parkuj i Jedź”).

*Studenci to uczestnicy seminarium Information Proceses in Urban Planning na specjalności Architecture for Society of Knowledge na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dr inż. arch. Małgorzaty Hanzl.

Chronologia działań Stowarzyszenia w zakresie rewitalizacji okolic Dworca PKP:

30 marca 2007 – w ramach akcji „Masz Głos – Masz Wybór” zgłoszenie Burmistrzowi przez Stowarzyszenie i mieszkańców konieczności włączenia się samorządu w remont dworca PKP.

Wrzesień 2007 – uwagi Stowarzyszenia do planu Stawy o zwiększenie przestrzeni publicznej u zbiegu Śląskiej i Drukarzy oraz o zapis o przeznaczeniu planowanych tam usług jako usług o charakterze kulturalnym zdrowia, sportowym itd.

30 października 2007 – wystąpienie Stowarzyszenia do Rady Warszawy o przystąpienie do planu miejscowego dla terenu okolic dworca PKP we Włochach.

Wrzesień 2008 – warsztaty projektowe „Wizytówka Starych Włoch z okna pociągu” w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody zorganizowane przy udziale SGGW.

Wrzesień 2008 – wniosek Dzielnicy Włochy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy drogi Tynkarska od ul. Solipskiej do Chrobrego.

22 stycznia 2009 – Stowarzyszenie sygnalizuje znaczenie obszaru przydworcowego przy tworzeniu Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Włochy.

18 czerwca 2009 – uchwała Rady Warszawy o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego Tynkarska.

26 czerwca 2009 – wniosek Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy o zawieszenie wydania pozwolenia na budowę drogi do czasu zatwierdzenia planu ze względu na wartości historyczne i kulturowe obszaru dworca PKP wymagające procesów konsultacyjnych z mieszkańcami.

Październik 2010 – wydanie przez Burmistrza Włoch decyzji o warunkach zabudowy dla działki u zbiegu ulic Chrobrego/Tynkarska (poza planem miejscowym) na zabudowę do 23 metrów wysokości.

10 lutego 2011 – unieważnienie uchwały z 18 czerwca 2009 i nowa uchwała Rady Warszawy o przystąpieniu do planu miejscowego Tynkarska, obejmującego teraz również tereny kolejowe.

18 lutego 2011 – spotkanie zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie z mieszkańcami, urbanistami i Burmistrzem dot. przyszłości okolic dworca PKP.

25 marca 2011 – złożenie wniosków przez Stowarzyszenie i mieszkańców do planu zagospodarowania przestrzennego Tynkarska.

12 kwietnia 2011 – Komisja Ładu Przestrzennego na wniosek radnej z naszego Stowarzyszenia wnosi o debatę ekspercką nt możliwych rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych: ?Ukształtowanie i rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej historycznego miasta-ogrodu Włochy ? okolice stacji PKP?.

18 czerwca 2011 – Stowarzyszenie przeprowadza ankietę wśród mieszkańców dot. okolic dworca PKP i przedstawia wyniki Zarządowi Dzielnicy 29 czerwca 2011

6 lipca 2011 – wniosek Stowarzyszenia do Zarządu Dzielnicy o ogłoszenie konkursu na projekt przestrzeni wokół dworca.

Luty 2012 – nawiązanie współpracy Stowarzyszenia z dr Małgorzatą Hanzl z Politechniki Warszawskiej w kontekście zaprojektowania ze studentami okolic Dworca PKP.

Luty 2012 – wniosek Stowarzyszenia do Prezydent Warszawy o nabycie terenów PKP.

Marzec 2012 – pierwsze spotkanie studentów Politechniki Warszawskiej z mieszkańcami celem poznania terenu, użytkowników i ducha miejsca.

Przewiń do góry